Regeringen

Skyddet för visselblåsare stärks

Regeringen Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss om genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv. Förslaget innebär att skyddet för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats förstärks ytterligare.

– Man ska inte behöva vara rädd att bli uppsagd eller hamna i frysboxen för att man slår larm om missförhållanden på sin arbetsplats. Vi ska inte ha tysta arbetsplatser där problem sopas under mattan, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny lag om rapportering av missförhållanden som gäller i all privat och offentlig verksamhet och som ersätter dagens visselblåsarlag.

Krav på rapporteringskanaler för att visselblåsa

Det ska bli tydligare för den enskilde hur man går till väga för att visselblåsa, både internt och externt.  Regeringen föreslår därför att det införs kanaler för rapportering av missförhållanden. Verksamheter med minst 50 arbetstagare ska bli skyldiga att införa interna rapporteringskanaler så att arbetstagare kan slå larm.

Man ska även kunna visselblåsa inom ett visst område till en myndighet genom särskilda kanaler. Därför kommer det att införas externa rapporteringskanaler hos myndigheter som utses av regeringen.

Fler ska omfattas av skyddet för visselblåsare

Fler ska omfattas av skyddet för visselblåsare. Regeringen föreslår att inte bara anställda ska omfattas, utan även arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter, personer som ingår i ett företags förvaltnings- och ledningsorgan och aktieägare som är verksamma i bolaget.

Lagen föreslås träda i kraft den 17 december 2021.

Källa: Pressmeddelande från regeringskansliet

Taggar

1 reaktion på Skyddet för visselblåsare stärks

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *