Nyheter

Motion med trygghet i fokus

Nyheter Ordningsvakter och övervakningskameror i utsatta områden. Sverigedemokraterna vill öka tryggheten i Värnamo och har lämnat in en motion till kommunfullmäktige.

Foto: Pixabay

Läs motionen i sin helhet nedan:

Trygghet är en av samhällets grundpelare om man ska uppnå ett välmående samhälle. 

År 2019 var det 93 kommuner av 133 tillfrågade som anlitade vaktbolag, då orsaken främst berodde på grund av polisbrist. 

Ordningsvakter som patrullerar får avvisa personer, använda handfängsel och även gripa människor som begår brott. På platser där polisen sällan befinner sig är detta enda möjligheten till trygga gator och torg, enligt många kommuner. Förutom att stävja bråk så är det preventivt, eftersom man har sett en rejäl minskning av skadegörelse och klotter. 

Värnamo har gått från att vara idyllisk småstad till en stad där man känner obehag för den våldsutveckling som påverka samtliga medborgare. Våld och droger har gått ner i åldrarna och det är mer vanligt än ovanligt att man finner detta i våra skolor, men även ute i vårt samhälle. 

Skola, polis, förvaltningar och politiker måste med alla medel vara med till att stävja denna eskalering av otrygghet. Vi har alla ett ansvar att uppbringa trygghet för alla våra medborgare. Vi har tidigare yrkat på att kommunen ska anställa en ungdomssamordnare i stöd till vår fältgrupp. Det här skulle vara ett steg i rätt riktning för framtiden. 

För att kunna motverka ordningsstörningar omgående anser vi att man ska komplettera fältgruppen samt polis genom att anskaffa kommunalt ronderande ordningsvakter, då de kan bistå med hjälp vid akut ingripande. 

Kommunala ordningsvakter med akutnummer kan också vara behjälplig om någon blir utsatt och kan då anlända till platsen fortare än polis. 

Vi ser även ett behov av att montera övervakningskameror där det är känt att många samlas och där det ofta uppstår handgemäng. 

För ett tryggare Värnamo yrkar vi på:

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka kostnad och möjlighet att anställa, alternativt hyra in ordningsvakter som ett komplement till fältgruppen.

Att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att undersöka kostnad och möjlighet att montera upp övervakningskameror vid utsatta områden, exempelvis vid Coop på Malmögatan.

Värnamo den 7/3 2021
Sverigedemokraterna genom
Jan Cherek och Bengt Lundström

Taggar

2 reaktioner på Motion med trygghet i fokus

Kanske är det dags att våra politiska invalda samt tidningen lär sig den svenska lagen. Googla väktare samt ordningsvakt. Två skilda saker.
Tack på förhand.

Helt rätt.
Det ska givetvis vara ordningsvakt.
Oavsett så ska respektive nämnd ta ställning till om det ska vara och i så fall i vilken omfattning.

Väktare har inte samma befogenheter.

Kommentarsfunktionen är stängd