Teknik- och fritidsnämnden

Klartecken för budgetlyft till byggprojekt

Klartecken för budgetlyft till byggprojekt

Nyheter Kommunfullmäktige anvisar drygt drygt 251 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till fem pågående byggprojekt…

Så mycket kostade Lille Mosse

Så mycket kostade Lille Mosse

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden godkände slutredovisningen av projektet "Lille Mosse Borgen" på sitt senaste sammanträde…

Så mycket kostade nya dammen i Borgen

Så mycket kostade nya dammen i Borgen

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden godkände slutredovisningen av ett dammprojekt i Alandsrydsbacken på sitt senaste sammanträde…

Vill bygga enskilt avlopp – så svarar kommunen

Vill bygga enskilt avlopp – så svarar kommunen

Nyheter Intresseföreningen Svensbygds missionshus har ansökt om bidrag till enskilt avlopp. Nu har teknik- och fritidsnämnden sagt sitt i ärendet…

Klartecken för nya aktivitetsområden

Klartecken för nya aktivitetsområden

Nyheter Kommunfullmäktige ger klartecken till en satsning på aktivitetsområden i kommunens större kransorter. …

Vill skapa aktivitetsområden i kransorter

Vill skapa aktivitetsområden i kransorter

Nyheter Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger teknik- och fritidsnämnden klartecken till en satsning på aktivitetsområden i kommunens större kransorter. …

Föreslår budgetlyft för byggprojekt

Föreslår budgetlyft för byggprojekt

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anvisar drygt 251 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till fem pågående byggprojekt…

Viadukten kan tillåtas för bussar

Viadukten kan tillåtas för bussar

Nyheter Kommunstyrelsen ger teknik- och fritidsnämnden i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden uppdrag att utreda möjligheterna för att kunna trafikera viadukten med ett reversibelt körfält för kollektivtrafik. …

Konstsnöprojekt hänskjuts till budgetberedning

Konstsnöprojekt hänskjuts till budgetberedning

Nyheter Satsningen på konstsnö i Borgen hamnar på budgetberedningens bord…

Här är kommunens gång- och cykelvägsprojekt under 2023

Nyheter Från satsningar på nya cykelvägar till olika trafikutredningar. Teknik- och fritidsnämnden satsar 6,1 miljoner kronor på olika infrastrukturprojekt under det närmaste året…

Vill påskynda översyn av parkering i tätorten

Nyheter En översyn av förutsättningarna för att kunna parkera i Värnamo tätort behöver göras skyndsamt. Det menar teknik- och fritidsnämnden i ett påpekande till kommunstyrelsen…

Extraarbeten resulterade i underskott

Extraarbeten resulterade i underskott

Nyheter Renoveringen av Rydaholms räddningsstation blev dyrare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen…

Vill utveckla lekplats – så svarar kommunen

Nyheter En kommuninvånare vill att kommunen utvecklar lekplatsen på Skördevägen. Nu har teknik- och fritidsförvaltningen utrett frågan…

Vill ha farthinder – så svarar kommunen

Vill ha farthinder – så svarar kommunen

Nyheter En kommuninvånare vill av säkerhetsskäl att kommunen bygger farthinder på två vägar i Åminne. Nu har teknik- och fritidsförvaltningen utrett frågan…

Motion om trafiksäkerhet skapade debatt

Motion om trafiksäkerhet skapade debatt

Nyheter Sverigedemokraternas motion om fartreducerande åtgärder avhandlades på kommunfullmäktige. – Det här är en högst angelägen och viktig fråga som måste tas på största allvar då vi pratar om att förebygga olyckor, säger Katja Ganekind (SD)…

Arenabygge kräver dispens från föreskrifter för vattenskydd – så svarar kommunen

Arenabygge kräver dispens från föreskrifter för vattenskydd – så svarar kommunen

Nyheter Med anledning av arenabygget har länsstyrelsen begärt ett yttrande om dispens från vattenskyddsföreskrifter i vattenskyddsområdet Ljusseveka. Nu har teknik- och fritidsnämnden sagt sitt i frågan. …

Vill ha en hundrastgård i Rydaholm – så svarar kommunen

Nyheter En hundägare i Rydaholm har föreslagit att kommunen skapar en rastgård i samhället. Nu har teknik- och fritidsförvaltningen utrett ärendet. …

Föreslår investering i ispist

Föreslår investering i ispist

Nyheter Ispisten i Talavidshallen behöver ses över. Nu föreslår teknik- och fritidsnämnden att kommunfullmäktige skjuter till 1 miljon kronor för en investering i densamma…

Myntautomater kan skrotas till förmån för sms- eller kortbetalning

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden föreslår att myntautomater skrotas till förmån för digitala betallösningar på kommunens parkeringar i centrum…

Föreslår utökad budget för konstsnöprojekt

Föreslår utökad budget för konstsnöprojekt

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige utökar beviljad budget för satsning på konstnö i Borgen…

4 / 512345

Tips