Teknik- och fritidsnämnden

Välkomnar besked: ”Har tänkt till”

Välkomnar besked: ”Har tänkt till”

Nyheter Britt-Marie Sellén Nilsson (S) välkomnar alliansens förslag om att bygga multiarenorna i etapper…

Förslaget: Multiarenor byggs etappvis

Förslaget: Multiarenor byggs etappvis

Nyheter Satsningen på multiarenor i Rydaholm och Bredaryd blir av. Alliansen i Värnamo satsar 3 miljoner kronor på att bygga etapp 1 av båda multiarenorna under de kommande två åren…

Elevhem ska bli förvaltningslokaler

Elevhem ska bli förvaltningslokaler

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anvisar 3 miljoner kronor ur årets investeringsbudget till projekteringen inför en ombyggnation av två av husen på Expoområdet i Värnamo. …

Vill lyfta 87 miljoner till skolbygge

Vill lyfta 87 miljoner till skolbygge

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anvisar drygt 87 miljoner kronor ur årets investeringsbudget till bygget av Västhorjaskolan…

Gata begåvas med cykelparkering

Gata begåvas med cykelparkering

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden satsar 250 000 kronor på en cykelparkering på Kapellgatan…

Klartecken för utredning av trafiksäkerheten vid skolor

Klartecken för utredning av trafiksäkerheten vid skolor

Nyheter Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samråd med teknik- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden utreda trafiksäkerheten i anslutning till kommunens skolor…

Stadsarkitekt blir nämndersättare

Stadsarkitekt blir nämndersättare

Nyheter Den tidigare stadsarkitekten i Värnamo, Behnam Sharo, blir ny ersättare i teknik- och fritidsnämnden…

Så ska nämnden få budgeten i balans

Så ska nämnden få budgeten i balans

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden ställde sig bakom det upprättade förslaget till åtgärdsplan för att få en budget i balans…

Repliken: ”Inga beslut är fattade”

Repliken: ”Inga beslut är fattade”

Nyheter – Jag hade önskat att någon i S-gruppen hade tagit reda på sanningen innan man lägger ut grova anklagelser i media. Teknik- och fritidsnämndens ordförande Gottlieb Granberg (M) svarar på S-gruppens skrivelse…

Fritidschefen om utmaningarna: ”Viktigt att attrahera nya målgrupper”

Fritidschefen om utmaningarna: ”Viktigt att attrahera nya målgrupper”

Nyheter Fritidschefen Johan Arvidsson diskuterar framtida utmaningar efter att Värnamo kommun tilldelats utmärkelsen Sveriges friluftskommun 2023…

Skrivelsen: ”Se till att Rydaholmarna får sin multiarena snarast”

Skrivelsen: ”Se till att Rydaholmarna får sin multiarena snarast”

Nyheter – Gör om och gör rätt, se till att Rydaholmarna får sin multiarena snarast. Det menar S-gruppen i teknik- och fritidsnämnden i en skrivelse riktad till nämndens ordförande Gottlieb Granberg (M)…

Ishallsprocess pågår: ”Hög prioritet”

Ishallsprocess pågår: ”Hög prioritet”

Nyheter Processen för att uppdatera Talavidshallen pågår. – Det finns investeringar som måste göras i ishallen inom de närmsta åren, dessa har enligt mig en hög prioritet, säger Jesper du Rietz på teknik- och fritidsförvaltningen. …

Vill köpa in fotbollsmål – så svarar kommunen

Vill köpa in fotbollsmål – så svarar kommunen

Nyheter Nya regler från fotbollsförbundet fick Forsheda IF att vända sig till kommunen. Nu har teknik- och fritidsnämnden sagt sitt i frågan…

Vill ha läktare i sporthall – så svarar kommunen

Vill ha läktare i sporthall – så svarar kommunen

Nyheter Teknik- och fritidsförvaltningen har utrett ett populärt medborgarinitiativ…

Lokalvård hamnar under ny förvaltning

Lokalvård hamnar under ny förvaltning

Nyheter Från och med den 1 januari 2024 flyttar lokalvård från teknik- och fritidsförvaltningen till serviceförvaltningen. Det står klart efter kommunfullmäktiges sammanträde…

Klartecken för budgetlyft till byggprojekt

Klartecken för budgetlyft till byggprojekt

Nyheter Kommunfullmäktige anvisar drygt drygt 251 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till fem pågående byggprojekt…

Så mycket kostade Lille Mosse

Så mycket kostade Lille Mosse

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden godkände slutredovisningen av projektet "Lille Mosse Borgen" på sitt senaste sammanträde…

Så mycket kostade nya dammen i Borgen

Så mycket kostade nya dammen i Borgen

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden godkände slutredovisningen av ett dammprojekt i Alandsrydsbacken på sitt senaste sammanträde…

Vill bygga enskilt avlopp – så svarar kommunen

Vill bygga enskilt avlopp – så svarar kommunen

Nyheter Intresseföreningen Svensbygds missionshus har ansökt om bidrag till enskilt avlopp. Nu har teknik- och fritidsnämnden sagt sitt i ärendet…

Klartecken för nya aktivitetsområden

Klartecken för nya aktivitetsområden

Nyheter Kommunfullmäktige ger klartecken till en satsning på aktivitetsområden i kommunens större kransorter. …

2 / 41234

Tips