Teknik- och fritidsnämnden

Investeringar i ishall på gång 

Investeringar i ishall på gång 

Nyheter Teknik- och fritidsförvaltningen vill påbörja uppdateringen av Talavidshallen. Nu blir frågan ett ärende för kommunfullmäktige…

Vill ha mer parkeringsyta vid skola och bygdegård – så tänker kommunen

Vill ha mer parkeringsyta vid skola och bygdegård – så tänker kommunen

Nyheter Kommunfullmäktige har behandlat ett populärt medborgarinitiativ…

Läktarbygge i sporthall i fokus

Läktarbygge i sporthall i fokus

Nyheter Under gårdagens kommunfullmäktige besvarade Gottlieb Granberg (M) på Fjodor Eklunds (V) frågor om ett eventuellt läktarbygge i sporthallen vid Forsheda skola…

Vill ha klartecken för utredning inför ombyggnad

Vill ha klartecken för utredning inför ombyggnad

Nyheter Värnamo stadshus står inför en omfattande renovering. Nu begär teknik- och fritidsnämnden kommunfullmäktiges godkännande för att starta projektet…

Vill lyfta pengar för utredning inför omfattande renovering

Vill lyfta pengar för utredning inför omfattande renovering

Nyheter Finnvedens gymnasium står inför en uppfräschning. Nu begär teknik- och fritidsnämnden kommunfullmäktiges godkännande att lyfta tre miljoner kronor ur årets investeringsbudget för att få genomföra en inledande utredning…

Skatepark dyrare än beräknat 

Skatepark dyrare än beräknat 

Nyheter Skateparken i centrala Värnamo blev dyrare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen. …

Skiss: Mossleplatån kan begåvas med tillfällig park 

Skiss: Mossleplatån kan begåvas med tillfällig park 

Nyheter Kommunstyrelsen ger teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utforma en tillfällig park på den framtida förskolegården på Mossleplatån. …

Mikael tar plats i barn- och utbildningsnämnden

Mikael tar plats i barn- och utbildningsnämnden

Nyheter På kommunfullmäktiges sammanträde genomfördes flera fyllnadsval…

Får lyfta medel till flera VA-projekt

Får lyfta medel till flera VA-projekt

Nyheter Kommunfullmäktige gav teknik- och fritidsnämnden tillåtelse att lyfta medel till flera VA-projekt…

Bygg discgolfbanor i anslutning till skolor – så svarade fullmäktige

Bygg discgolfbanor i anslutning till skolor – så svarade fullmäktige

Nyheter Kommunfullmäktige har behandlat ett populärt medborgarinitiativ…

Vill ha bättre belysning vid övergångsställen – så tänker kommunen

Nyheter Kommunfullmäktige har behandlat ett populärt medborgarinitiativ…

Gottlieb svarar Jan om Grevevägen

Gottlieb svarar Jan om Grevevägen

Nyheter Under kvällens kommunfullmäktige svarade teknik- och fritidsnämndens ordförande Gottlieb Granberg (M) på Jan Chereks (SD) interpellation om ombyggnaden av Grevevägen…

Jan frågar Gottlieb om Grevevägen

Jan frågar Gottlieb om Grevevägen

Nyheter Inför kvällens kommunfullmäktige har Jan Cherek (SD) ställt en interpellation till teknik- och fritidsnämndens ordförande Gottlieb Granberg (M) om ombyggnaden av Grevevägen…

Nämnd får pengar för utredning

Nämnd får pengar för utredning

Nyheter Kommunstyrelsen beviljar teknik- och fritidsnämnden 150 000 kronor för att bekosta bärighetsutredningen av viadukten…

Beskedet: Gör konsekvensanalys av nytt VA-område

Beskedet: Gör konsekvensanalys av nytt VA-område

Nyheter "Vill få klarhet i detta ärende"

Antog höjning av VA-taxa

Antog höjning av VA-taxa

Nyheter Kommunfullmäktige antog teknik- och fritidsnämndens förslag till höjning av VA-taxan…

Bordlägger utredningsfråga: ”Bestämmer JLT över Värnamo?”

Bordlägger utredningsfråga: ”Bestämmer JLT över Värnamo?”

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden ansöker om pengar hos kommunstyrelsen för att bekosta bärighetsutredningen av viadukten. Nu har kommunstyrelsen sagt sitt…

Ljusbyte billigare än beräknat

Ljusbyte billigare än beräknat

Nyheter Den nya belysningen i Rydaholms sporthall blev mycket billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen. …

Pumpinstallation dyrare än beräknat

Pumpinstallation dyrare än beräknat

Nyheter Den nya värmepumpen i Apladalens kaffestuga blev dyrare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen. …

Vill lyfta medel till flera VA-projekt

Vill lyfta medel till flera VA-projekt

Nyheter  Teknik- och fritidsnämnden vänder sig till kommunfullmäktige för att få lyfta medel till flera VA-projekt. …

2 / 612345...Sista

Tips