Teknik- och fritidsnämnden

Vill inleda VA-projekt

Vill inleda VA-projekt

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden äskar medel hos kommunfullmäktige för VA-projektet i Herrestad…

Äskar medel för VA-projekt

Äskar medel för VA-projekt

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden vänder sig till kommunfullmäktige för att få startbesked för VA-projektet i Hamra…

Fall avgjort – VA-projekt på gång

Fall avgjort – VA-projekt på gång

Nyheter Teknik- och fritidsförvaltningen äskar medel för geotekniska undersökningar inför bygget av de planerade överföringsledningarna för vatten och avlopp mellan Bor och Värnamo…

Vill ha hundrastgård – så svarar kommunen

Nyheter Teknik- och fritidsförvaltningen har utrett ett populärt medborgarinitiativ. …

Begär 150 000 för utredning

Begär 150 000 för utredning

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden ansöker om pengar hos kommunstyrelsen för att bekosta bärighetsutredningen av viadukten…

Elevhem blir förvaltningslokaler

Elevhem blir förvaltningslokaler

Nyheter Kommunfullmäktige anvisar 3 miljoner kronor ur årets investeringsbudget till projekteringen inför en ombyggnation av två av husen på Expoområdet i Värnamo. …

Nämnd utreder populärt friluftsförslag

Nyheter Kommuninvånarens förslag att bygga en grillplats vid Lundens lekplats och grönområde väckte medborgarnas intresse. Nu ska teknik- och fritidsnämnden utreda förslaget…

Så många feriejobbade i somras 

Så många feriejobbade i somras 

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden har informerats om årets feriearbetare. …

Gatumiljö vid nybyggt bostadsområde ska förbättras 

Gatumiljö vid nybyggt bostadsområde ska förbättras 

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden anvisar 1 miljon kronor till ett projekt för gatuarbeten vid det nybyggda kvarteret Sadelmakaren på Fredsgatan i Värnamo…

Stationsområde får ansiktslyft – skickar eloge till förvaltning

Stationsområde får ansiktslyft – skickar eloge till förvaltning

Nyheter Nytt vindskydd och ny busshållplats. Stationsområdet i Hånger får ett ansiktslyft. – Teknik- och fritidsförvaltningen hörsammade kritiken och har gjort det jättebra, säger Kurt Nordin (SD)…

Rondell billigare än beräknat

Nyheter Den nya rondellen vid Mossleplatån blev billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen. …

Gottlieb svarar Bo och Britt-Marie om multiarenor

Gottlieb svarar Bo och Britt-Marie om multiarenor

Nyheter Under kvällens kommunfullmäktige svarade teknik- och fritidsnämndens ordförande Gottlieb Granberg (M) på interpellationen från Bo Svedberg (S) och Britt-Marie Sellén Nilsson (S) om multiarenorna i Rydaholm och Bredaryd…

Föreslår höjning av VA-taxa

Föreslår höjning av VA-taxa

Nyheter I fyra års tid har VA-taxan varit oförändrad i Värnamo kommun. Med anledning av dagens ekonomiska läge föreslår teknik- och fritidsnämnden nu en höjning av taxan…

Multiarenor och ny ispist på gång

Multiarenor och ny ispist på gång

Nyheter Satsningarna på ett etappvist byggande av multiarenorna i Rydaholm och Bredaryd och en ny ispist i Talavidshallen är ett steg närmare verklighet. Det står klart efter teknik- och fritidsnämndens sammanträde…

Välkomnar besked: ”Har tänkt till”

Välkomnar besked: ”Har tänkt till”

Nyheter Britt-Marie Sellén Nilsson (S) välkomnar alliansens förslag om att bygga multiarenorna i etapper…

Förslaget: Multiarenor byggs etappvis

Förslaget: Multiarenor byggs etappvis

Nyheter Satsningen på multiarenor i Rydaholm och Bredaryd blir av. Alliansen i Värnamo satsar 3 miljoner kronor på att bygga etapp 1 av båda multiarenorna under de kommande två åren…

Elevhem ska bli förvaltningslokaler

Elevhem ska bli förvaltningslokaler

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anvisar 3 miljoner kronor ur årets investeringsbudget till projekteringen inför en ombyggnation av två av husen på Expoområdet i Värnamo. …

Vill lyfta 87 miljoner till skolbygge

Vill lyfta 87 miljoner till skolbygge

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anvisar drygt 87 miljoner kronor ur årets investeringsbudget till bygget av Västhorjaskolan…

Gata begåvas med cykelparkering

Gata begåvas med cykelparkering

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden satsar 250 000 kronor på en cykelparkering på Kapellgatan…

Klartecken för utredning av trafiksäkerheten vid skolor

Klartecken för utredning av trafiksäkerheten vid skolor

Nyheter Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samråd med teknik- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden utreda trafiksäkerheten i anslutning till kommunens skolor…

3 / 612345...Sista

Tips