Motion

Kort och gott från fullmäktige 

Kort och gott från fullmäktige 

Nyheter Motioner, ett godkänt förslag och nyckeln till en vision. Torsdagens kommunfullmäktige bjöd på en blandad kompott. …

Kommunfullmäktige bjuder på blandad kompott 

Kommunfullmäktige bjuder på blandad kompott 

Nyheter Från arenaåtgärder till gröna förslag. Kvällens kommunfullmäktige bjuder på en blandad kompott…

Ja till motion om jämställd fördelning av ekonomiskt stöd

Ja till motion om jämställd fördelning av ekonomiskt stöd

Nyheter Fullmäktige sa ja till medborgarnämndens förslag om jämställd fördelning av ekonomiskt bistånd. Det innebär att pengarna ska delas lika mellan de ansvariga vuxna i ett hushåll som får ekonomiskt bistånd…

Partiledare positiv till motorgård: ”Folkligt och trevligt”

Partiledare positiv till motorgård: ”Folkligt och trevligt”

Nyheter Sverigedemokraternas partiledaren Jimmie Åkesson ställer sig bakom lokalorganisationens motion om att skapa en motorgård för bilburen ungdom i Värnamo kommun…

Ja till att fördela ekonomiskt stöd jämlikt – ”ett steg i rätt riktning”

Ja till att fördela ekonomiskt stöd jämlikt – ”ett steg i rätt riktning”

Nyheter Medborgarnämnden hade föreslagit avslag, men kommunstyrelsen vände i frågan och beviljade Socialdemokraternas motion om jämställd fördelning av ekonomiskt stöd…

Kommunstyrelsen behandlar motion om motorgård

Kommunstyrelsen behandlar motion om motorgård

Nyheter Kommunfullmäktige har sagt sitt. Motionen om att skapa en motorgård för bilburna ungdomar hamnar på kommunstyrelsens bord.  …

Vill öka trafiksäkerheten vid övergångsställen

Vill öka trafiksäkerheten vid övergångsställen

Nyheter Med anledningen av den senaste tidens olyckor vill Sverigedemokraterna i en motion till kommunfullmäktige öka trafiksäkerheten för cyklister och bilister. Läs motionen i sin helhet nedan…

Vill ha en motorgård för bilburna ungdomar

Vill ha en motorgård för bilburna ungdomar

Nyheter Sverigedemokraterna vill att kommunen arbetar för att skapa en motorgård där bilburna ungdomar kan mötas och har skickat in en motion till kommunfullmäktige. Läs motionen i sin helhet nedan.  …

Diskuterar S motion mot hedersrelaterat våld och förtryck

Diskuterar S motion mot hedersrelaterat våld och förtryck

Nyheter Under torsdagens kommunfullmäktige diskuteras Socialdemokraternas motion om riktlinjer och rutiner för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. …

Vill ha alkolås i kommunens nya fordon och arbetsmaskiner

Vill ha alkolås i kommunens nya fordon och arbetsmaskiner

Nyheter Sverigedemokraterna vill öka trafiksäkerheten och har skickat in en motion om att det ska finnas alkolås i kommunens samtliga nya fordon och på nyckelskåp. …

Motion med trygghet i fokus

Motion med trygghet i fokus

Nyheter Ordningsvakter och övervakningskameror i utsatta områden. Sverigedemokraterna vill öka tryggheten i Värnamo och har lämnat in en motion till kommunfullmäktige…

Vill ha gång- och cykelvägar på 127:an

Vill ha gång- och cykelvägar på 127:an

Nyheter Sverigedemokraterna vill öka trafiksäkerheten på väg 127 och har skickat in en motion till kommunfullmäktige. Läs motionen i sin helhet nedan…

Vården i fokus under fullmäktige 

Vården i fokus under fullmäktige 

Nyheter Från språkkunskaper inom omsorgen till tillitsbaserad hemtjänst. Vården stod i fokus under kommunfullmäktige…

S vill förbättra schemaläggning inom omsorgen                

S vill förbättra schemaläggning inom omsorgen                

Nyheter Socialdemokraterna lämnar vid kvällens kommunfullmäktige över en motion om hälsosamma och hållbara scheman i omsorgen…

SPF-föreningar vann 5 000 var

SPF-föreningar vann 5 000 var

Nyheter Det lönar sig att motionera. Det har två SPF-föreningar i bygden fått uppskattning för…

Motionerar om rötslam

Motionerar om rötslam

Nyheter Miljöpartiet presenterar en motion till kommunfullmäktige…

Nej till subventionerad måltid

Nej till subventionerad måltid

Nyheter Svante Olson (V) vill ha en subventionerad måltidsavgift för äldre men omsorgsnämnden föreslår att hans motion avslås…

Tips