Nyheter

Värnamopolitiker redo för riksting 

Nyheter Tre Värnamobor representerar kommunen på Kristdemokraternas riksting. – Det är en väldigt stark tonvikt på Stockholmare i förslaget till partistyrelse, det är vi lite kritiska till, säger Arnold Carlzon och Håkan Johansson.

Värnamopolitikerna Arnold Carlzon och Håkan Johansson är två av kommunens ombud på helgens riksting. Bild: David Alin

I helgen håller Kristdemokraterna riksting i Helsingborg. Rikstinget är partiets högsta beslutande organ: det är där partiet bland annat väljer partiledare, partistyrelsen och antar budget. Där finns också möjlighet att ompröva partiets politik, vilket görs med hjälp av program och motioner. Värnamo kommun representeras av tre ombud på plats: Camilla Rinaldo Miller, Håkan Johansson och Arnold Carlzon.

– I år har partistyrelsen lagt fram ett familjepolitiskt program. Vi är ett familjeparti och har alltid varit starka på familjefrågor. Det är länge sedan vi omarbetade familjeprogrammet och det är dags att göra det. Camilla Rinaldo Miller har varit med i kommittén som har gjort det här programmet, så att det blir bra, säger Håkan Johansson.

– Den kanske största förändringen där är att vi går ifrån något som många förknippat oss med historiskt, att vilja ha ett vårdnadsbidrag eller någon form av avdrag, utan i stället så handlar det om att använda familjeförsäkringen, lägga till fler dagar i den och skruva i reglerna så att vi uppfattas som ett bra stöd för familjer för att kunna vara med barnen så lång tid som möjligt, säger Håkan Johansson.

Även medlemmarna själva ges möjlighet att kunna ändra på partiets politiska inriktning. Under helgens riksting behandlas inte mindre än 400 motioner. Två av motionerna är Värnamoborna Arnold Carlzon och Håkan Johansson med på som medförfattare. Arnold Carlzon har varit med och skrivit en motion där han tillsammans med övriga medförfattare yrkar att rikstinget ger partistyrelsen i uppdrag att verka för att inte bilda regering med partier vars ideologi bygger på nationalism samt att rikstinget ger partistyrelsen i uppdrag att verka för att inte bilda regering med partier vars ideologi bygger på socialism.

– Just den sista att-satsen har man motbevisat oss lite grann på i yttrandet, där man säger att socialism innebär att då ska vi inte kunna samarbeta med socialdemokrater men det där lite svävande. Är socialdemokrater socialister i dag eller är de inte det? Det vi tänker på är det som ligger till vänster om socialismen: kommunism och andra ideologier. Vi har fått nej på den motionen men vi är några stycken som ändå kommer att driva frågan om att vi inte ska bilda regering med partier vars ideologi bygger på nationalism. Sedan har vi inte nämnt några partier direkt utan just frågan att vi inte vill samarbeta med partier som bygger sin ideologi på nationalism är det allra viktigaste, men vi får se vart det landar. Jag tror inte att vi får igenom motionen den här gången. Vi tycker att det är viktigt att hålla en tydlig linje gentemot nationalister, säger Arnold Carlzon. 

Tillsammans med Stina Sinclair yrkar Håkan Johansson att rikstinget ger partistyrelsen i uppdrag att inleda en revidering av principprogrammet med syfte att ta ställning för att Sveriges statschef ska utses i återkommande demokratiska val.

– Hela den här grejen med att särställa en person som ska stå högre och ha särskilda förmåner som inga andra har strider i grunden mot människovärdesprincipen som vi har, att alla människor har ett lika värde och ska ha lika möjligheter. I andra sammanhang så tänker vi ju att det är den som är bäst lämpad, som har de bästa meriterna och de bästa kompetenserna som ska tillsättas för ett ämbete. Det finns inga ämbeten i Sverige i dag där man inte tillsätter på meriter, och att just statschefen, rikets främsta ämbete, inte ska tillsättas utifrån meriter är lite underligt tycker vi. Det finns flera principer inom kristdemokraten som egentligen går på tvärsen med det som ligger i den ärftliga monarkin. Sedan så är ju Kristdemokraterna Sveriges mest rojalistiska parti så jag har inga större förhoppningar om att få igenom motionen, men jag hoppas att fler kristdemokrater börjar diskutera frågan om det är rimligt att hålla fast vid det här gamla systemet, säger Håkan Johansson.

Majoriteten av de 400 motionerna utgår från hur det är att leva i Sverige i dag. Bland annat föreslår tre av dem att hastighetsgränsen för A-traktorer höjs till 40 kilometer i timmen.

– Partistyrelsen säger inte nej till det men besvarar motionerna med att säga att det pågår ett arbete med regelförändringar. Jag och några till från Jönköpings län menar att vi ska anta den här motionen. Det här betyder mycket för ungdomarna, det är ett fantastiskt instrument att kunna färdas torrt och varmt i stället för att färdas kall på en moped, dels är det farligare, säger Arnold Carlzon.

– Det här är en motion som ligger nära människor. Vi som jobbar i skolan möts ju varje dag av 15-åringar som inte har annat i huvudet än sina A-traktor, säger Håkan Johansson. 

Som tidigare nämnt så beslutar rikstinget om partiledare och partistyrelse. Där är föreslaget omval på presidiet, vilket innebär att Jakob Forssmed från Huskvarna fortsätter som vice ordförande. Sedan är det ommöbleringar i resten av styrelsen och länets 23 delegater har ambitionen att få in ytterligare någon från Jönköpings län i partistyrelsen. 

– Vi tänker slå ett slag för Andreas Sturesson (från Jönköping) som finns med i förslaget. Vi kommer också föreslå Mikael Bäckström från Aneby som är vice ordförande i partiets bondeförbund. När vi har samtalat internt inom distrikten också (Jönköping, Östergötland och Kalmar) så kom vi fram till att vi ska stödja Kalmar läns förslag att deras distriktsordförande Jimmy Loord kommer in också, en god och duktig kille som är regionråd i Kalmar. Man försöker stötta varandra i länen runt omkring och vi tycker  nog att det är en väldigt stark tonvikt på stockholmare i förslaget till partistyrelse, det är vi lite kritiska till, avrundar Arnold Carlzon och Håkan Johansson.

Taggar

Dela