Nyheter

Motion om arenastad avslogs 

Nyheter Kommunfullmäktige avslog Sverigedemokraternas motion om satsningen på en arenastad i Värnamo.

Sverigedemokraternas motion om en arenastad avslogs.

För två år sedan lämnade Sverigedemokraterna in en motion om att kommunen ska bygga en arenastad öster om fjärrvärmeverket vid riksväg 27. Efter knappt två års behandling hamnade den under kommunfullmäktiges ledamöters lupp under torsdagen. Kommunstyrelsen hade föreslagit att fullmäktige skulle avslå motionen, eftersom motionen var inriktad på endast ett område.  

Jan Cherek (SD) var först upp i talarstolen. Han yrkade bifall till motionen.

– I handlingarna står det att man har utrett frågan och att man ser fördelar med synergieffekterna, att ha allt på ett ställe. Samtidigt kan man läsa att man har satsat på fotbollsarenan på Ljusseveka och att man ser det området lämpligt för eventuellt en simhall och en hockeyhall också. Det är två grejer till, vi tänker lite större: vi tänker samtliga hallar på ett ställe. I skrivelsen skriver man också att det beror på att man inte kan vara på den föreslagna platsen vi har angett beroende på markförhållanden och för att infrastrukturen just nu inte är utbyggd. Vi har en vårdcentral som byggs på Mossleplatån, det innebär att vi kommer att få en kollektivtrafik upp dit. Vi kommer också att få ett bostadsområde uppe på Mossleplatån, vi bygger ett bostadsområde i Helmershus och vi bygger ut även i Åminne. Vi bygger alltså åt det hållet till. Vårt parti är motståndare till att bygga på jordbruksmark och åkermark, det vi har föreslagit är i skogen därvid. Nu hörde jag från tjänstemännen när de redogjorde för detta att ”ja, det finns fornminnen där”, men när man byggde Gröndalsleden och om vi tittar på Västhorja skola så finns det fornminnen där, vikingagravar och så vidare, det såg man mellan fingrarna. Att man då också funderar på att bygga exempelvis polishus på sjöbotten, där ser man heller inga problem när man ska påla uppå detta. Jag ser inga problem att bygga just där skogen är, även om det skulle vara lite dyigt där uppe för tillfället. Jag vill att man fortsätter den här utredningen med att bygga en arenastad. Sedan tycker jag att det är lite dåligt det här med att ”det finns ingen infrastruktur nu”. Vi har sagt det med vår motion att vi vill ha området och att vi ser detta på lång sikt, att det kanske tar uppemot 40 år inan vi har det utbyggt med samtliga hallar/arenor, nya Värnamobadet med mera, så bifall till motionen. 

Gottlieb Granberg (M) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 

– Det har varit så att det har varit en lång diskussion om var vi ska ha en arena och fördelarna med den så att allt ska kunna samlas. Under resans gång har det hänt en hel del som jag vill säga och det handlar framför allt om det här med synergieffekterna. Det har blivit tydligt att om vi ska ha bra synergieffekter med våra idrotts- och friluftsplatser så är det när det ligger i närheten av en skola, där får vi de riktigt stora synergieffekterna. Nu tycker jag att man har hittat något som Sverigedemokraterna kanske har drivit allra tydligast egentligen: Ljusseveka. Vi har varit på fler platser, där får man de synergieffekterna så det är en alldeles utmärkt plats. Det är ingen plats som vi heller ser något större värde i så vi förädlar ju den marken i stället för att ta i anspråk någon annan användbar mark och där kan finnas plats att lägga fler arenor. Detta beslutet har vi tagit innan, att det är där vi ska bygga den, så det går att fylla på med mer. Jag tycker att det är bra och jag tror att det blir jättebra. Det jag mest ville säga var att de starkaste synergieffekterna får man av de här lokalerna när skolan också kan använda dem på dagtid. Då blir det fina skolor med, tack. 

Jan Cherek (SD) replikerade .

– Ja, nu har du hängt upp dig på fotbollsarenan vilket jag har släppt, för vår idé var också att ha arenan där. Jag har accepterat att vi har tagit det beslutet att den ska byggas där. Men faktum kvarstår att området är inte tillräckligt stort nog för att ha allting samlat nere på Ljusseveka, det är det jag ser. Sedan att du nu kommer med att skolan i det fallet är nära..ja, vi har flera skolor, så vem vet? Vi börjar prata lite om att vi behöver bygga till en skola och var kommer den i så fall hamna? Var bygger vi ut någonstans? Jo, det är på Mossleplatån, i Helmershus och i Åminne..så troligtvis kommer vi att ta ett beslut inom ett par år att det ska vara en skola där uppe också. Därför ser vi faktiskt lite längre fram än vad det här beslutet gör, att man tittar i nuet och inte i framtiden. Tack. 

Jörgen Skärin (MP) var näste person i talarstolen.

– Jag tycker att SD har gjort ett bra arbete: att de har drivit fram att vi ska ha en arenastad, att vi ska ha våra idrottsarenor centralt placerade och få synergier. Däremot tycker jag inte att platsen de hade valt var så värst lämplig men däremot att Ljusseveka kan utvecklas. Det är implementmark där, jag tror att det finns ganska så stora möjligheter att få in rätt mycket där. Vi ser området i Ljungby, vi ser området i Växjö också. Integrerar man väldigt mycket av byggnaderna och parkeringsplatserna så får man mycket synergier, så jag tror att Ljusseveka kommer att bli en väldigt bra plats, om man inte förstör vårt grundvatten som till viss del också är känsligt i det området, så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Efter avslutad debatt beslutade kommunfullmäktige att avslå motionen. Samtliga i SD reserverade sig mot beslutet.

Taggar

Dela


1 reaktion på Motion om arenastad avslogs 

Jag vet inte om SD är extra kompetenta när det kommer till infrastruktur och stadsplaneringsfrågor i Värnamo eller om de övriga partierna bara är inkompetenta i desamma.

Det är kanske så att båda alternativen stämmer?

/Vuvuzela

Kommentarsfunktionen är stängd