Nyheter

Efter omröstning – motion avslogs

Nyheter Kommunfullmäktige avslog Socialdemokraternas motion om att utreda möjligheten att höja grundbemanningen där det behövs. – Vi vill se handling, säger Ardita Berisha Cani (S).

Kommunfullmäktige avslog Socialdemokraternas motion om att utreda möjligheten att höja grundbemanningen där det behövs. Bild: Pixabaya

I våras lade Socialdemokraterna fram en motion om att Värnamo kommun gör en översyn samt tar fram en handlingsplan för att höja grundbemanningen inom de verksamheter eller förvaltningar där det anses vara nödvändigt. Efter att frågan har utretts avgjordes motionens framtid under torsdagens kommunfullmäktige. Det blev en het debatt, där alliansens ledamöter påstod att motionen handlade om att grundbemanningen ska höjas medan Socialdemokraterna menade att motionen är att utreda och identifiera vilka verksamheter som på det sikt kan vara aktuellt att höja grundbemanningen inom. 

– Vi har i våra verksamhetsuppföljningar fått till oss hur läget ser ut. Våra sjukskrivningstal ökar, att vi har mycket övertid, att arbetsmiljön kanske inte är den bästa på grund av den bemanningssituation vi befinner oss i. Det här är en motion som syftar till att utreda och även lägga en plan för hur vi ska göra med vår grundbemanning. I svaret från tjänstemännen framkommer det att kommunfullmäktige har beslutat om ett strategiskt uppdrag för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vad mer skulle vi behöva göra för att vara attraktiva? Jo, ha en bättre arbetsmiljö, ha en tryggare grundbemanning: känna att jag inte kommer att stå själv eller att jag inte vet om det kommer någon och hoppar in. Den här motionen säger inte ”anställ fler”, den säger inte ”så här ska vi göra” utan motionens anda ligger i att vi ska utreda. Jag vet att det står att vi jobbar med det, men det står också enligt tjänstemännen att det är aktuellt i flera verksamheter. Jag kan läsa mellan raderna om att efterfrågan finns, att behovet finns hos tjänstemännen men man väljer ändå att avslå motionen. Jag får inte ihop det, vad är det som är svårt att förstå i motionens anda? Läs att-satserna, för ibland är vi lite för snabba med att avslå motioner när vi inte vet vad vi efterfrågar. Det här är vad vi efterfrågar: ”att Värnamo kommun ser över inom vilka förvaltningar och verksamheter det skulle vara aktuellt att höja grundbemanningen”…alltså att utreda, så vi här inne vet att ”det är det här vi ser”. Det är det vi frågar efter. Nästa att-sats: ”att Värnamo kommun tar fram en handlingsplan för att höja grundbemanningen inom de verksamheter och eller förvaltningar där anses nödvändigt”. En handlingsplan som fortfarande ska komma hit, så att vi kan tillsätta medel till det. Vi säger inte ”lägg ut pengar”, det är en handling vi vill se. Det är en uppgift som ligger i tjänstemännens ansvar i den lön de får att utreda att jobba för. Vi frågar inte efter extra pengar. Jag förstår inte varför vi avslår en motion där jag inte ens kan läsa i tjänstemännens anda att vi jobbar med det. Man tar upp att man ska kolla på bemanningen och då hänvisar till att man ska flytta över servicenämndens bemanningsansvar till respektive nämnd, det köper jag men det är inte där motionens anda ligger. Motionens andas ligger i våra tjänstemän och våra medarbetare som sliter, som inte vet vad som väntar dem nästa dag. Jag ska ta ett exempel från i barn- och utbildningsnämnden som jag sitter i. Under föregående mandatperiod var vi ganska duktiga och insåg att det här var något som var återkommande, vi har en servicepool som servicenämnden förfogar över, men när det gällde förskoleverksamhet på vissa områden får ha en extra person som de får dela på på tre avdelningar på tre olika förskolor. Bara det gav en trygghet till personalen, att även om de visste att det var en person borta visste de att Lisa kunde komma från andra förskolan, ”för det har dem planerat in, har vi någon sjuk så går vi ändå runt”. Skulle vi räkna den personen i pengar på ett visst antal områden är precis lika mycket pengar som vi betalar ut i övertid och mertid, men det ger oss en bättre arbetsmiljö för våra anställda, det ger oss en tryggare arbetsmiljö för våra anställda, det ger oss en arbetsglädje att känna samhörighet och ”att någon faktiskt ser oss”. Så jag tycker att vi ska tänka om i motionens anda. Vad är det vi vill att våra medarbetare ska känna? Ja, vi ska effektivisera men effektiviseringen leder ibland till ineffektivitet: vi drabbar våra anställda. Vi gör våra anställda sjuka när vi inte ser dem och vi ser dem inte om vi inte ser deras behov och jag tror att våra behov syns rätt rejält när vi ser våra höga sjukskrivningstal, när vi ser mertiden och när vi ser övertiden. Vi satsar inga extra pengar, vi satsar på en extra arbetsuppgift för våra tjänstemän så att vi får en klarare bild över hur det ser ut i våran verksamhet, hur behovet ser ut, säger Ardita Berisha Cani (S).

– Vi behöver få folk att stanna och fortsätta vara vår personal. Om de inte orkar att stanna på grund av arbetsmiljön så har vi ett arbetsmiljöproblem. Det handlar om pengar..ja, men det kostar mer med sjukskriven personal, det kostar mer med övertid, det kostar mer med mertid, fyllnadstid och timanställda. Om vi ökar grundbemanningen sjunker sjukfrånvaron, mertid och fyllnadstid, vi kommer att ha det lättare att lösa 11-timmarspusslet och det kommer att bli lättare att anställa den personal vi behöver och vi blir en attraktivare arbetsgivare, säger Anette Myrvold (S).

– Vi har en ordning som säger att saker vi redan gör brukar vi inte säga bifall till detta då vi redan jobbar med detta. Vi har ett arbete för att göra kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare, se över våra scheman och sjukskrivningstalen och där har jag tillsammans med ordförandegruppen haft ordentliga diskussioner kring det här och hur vi ska jobba. Vi har också i personalutskottet vidtagit åtgärder för att få ner sjukskrivningstalen och där kommer grundbemanningen som en del i det arbetet. I vissa fall kan vi ha för hög bemanning, på andra för låg så vi måste ha en flexibilitet i vår organisation så att vi är rätt bemannade där det behövs. Det kräver så klart ett rejält omtag för hur vi ska jobba framåt och hur vi ska kunna vara flexibla, men jag känner mig helt bekväm med att vi gör de insatser som krävs för att komma tillrätta med detta och känner mig helt bekväm med att vi ute i våra nämnder också tar initiativ för att öka flexibiliteten och trygga den välfärd som vi ska leverera till våra kommuninvånare, säger Tobias Pettersson (M.

– Innerst inne håller jag med om att det handlar om arbetsmiljö, personalens trivsel, att vår personal ska vara frisk och så vidare. Jag hade gärna röstat ”ja” om det inte hade varit så att det här  arbetet redan varit i gång för det är, precis som Tobias säger, att om vi redan gör någonting så kan vi inte starta det en gång till och då måste vi ju rösta nej om ett liknande förslag kommer. Nu är det en viss skillnad mellan Socialdemokraternas förslag och på kommunstyrelsens förslag, nämligen att i Socialdemokraternas finns bara en riktning, ”höj!”, medan ansatsen är mycket bredare i kommunstyrelsens förslag och det handlar om att hitta rätt bemanning på rätt ställe och det tilltalar mig mer: att hitta en organisation som är mer flexibelt, med rätt bemanning på rätt ställe och där personalen kan känna sig trygg med att när jag går till jobbet i dag så är vi tillräckligt många för att klara av jobbet. I vissa fall kan det innebära en höjning av grundbemanningen, i andra en sänkning men det är just det som uppdraget från kommunstyrelsen, förvaltningarna och personalutskottet har att titta på. Trots en fin och vällovlig motion väljer jag ändå att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen, säger Håkan Johansson (KD). 

Anetté Myrvold (S) replikerade.

– Jag vet inte om du har missuppfattat Håkan men vi har inte gett dem i uppdrag att höja grundbemanningen utan vi har gett dem i uppdrag att kolla i vilka verksamheter som det kan vara aktuellt att höja. Jag tänkte på det du sa Tobias om att du känner dig jättenöjd och trygg för att här arbetet pågår redan och då undrar jag vilket arbete då? För det arbete vi skickar ut i våra förvaltningar är att ”ni får inte ta in vikarier när några av är sjuka, ni får lösa det med egen personal”, och det är anställningsstopp, ”ni får inte ta in den personal ni behöver”, så jag känner att vi gör inte det arbetet vi ska, det arbetet är inte i gång, så därför yrkar jag bifall till motionen. 

Tobias Pettersson (M) replikerade.

– Vi behöver inte fler utredningar utan jag tror att våra nämnder, förvaltningar och våra förvaltningschefer har bra koll på hur läget ser ut. I vissa fall har vi för mycket bemanning i förhållande till behovet och det här varierar från år till år, vecka till vecka och till och med dag till dag. Därför är det en komplex uppgift att bemanna rätt. Nu har vi flyttat ut vår bemanningsverksamhet från serviceförvaltningen ut till respektive verksamhet och jag tror också att det arbetet kan vara nyckeln till att faktiskt trygga att man har kollegor på plats från dag till dag så att man har en bra grundbemanning men att när behovet höjs, så måste det också finnas en bemanningsverksamhet där personal finns på plats när behovet finns. 

Efter att debatten avslutades var det dags för omröstning. Den inledande omröstningen resulterade i att kommunstyrelsens förslag om avslag bifölls och votering begärdes. Omröstningen slutade 35-16 till ja-sidan, vilket innebar att motionen avslogs. 

Taggar

Dela