Nyheter

Vill införa mellanmål i skolan – så svarar kommunen

Nyheter Socialdemokraternas motion om att utreda möjligheten att kunna servera enklare mellanmål i skolorna diskuterades på kommunstyrelsens sammanträde.

Socialdemokraternas motion om att utreda möjligheten att kunna servera enklare mellanmål i skolorna diskuterades på kommunstyrelsens sammanträde. Pressbild: Arla

I våras berättade vi att om Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige där de yrkar på att Värnamo kommun får i uppdrag att utreda möjligheten att kunna servera enklare mellanmål, att Värnamo kommun får i uppdrag att kolla om det finns pengar att söka för att införa mellanmål i skolan samt att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda när på dagen det lämpligast serveras ett mellanmål. Ärendet har utretts och när kommunstyrelsen träffades senast diskuterades motionen. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna utredningens resultat. Här nedan kan du läsa utredningen i sin helhet:

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med serviceförvaltningen utrett möjligheten att servera mellanmål i form av frukt, yoghurt, fil, smörgås eller knäckebröd. Serviceförvaltningens verksamhet måltidsservice klarar i dagsläget inte av att hantera det utökade resursbehovet ett mellanmål med yoghurt, fil, smörgås eller knäckebröd skulle innebära, med nuvarande organisation. Möjligheten att servera frukt till mellanmål är ett alternativ. Serviceförvaltningen har beräknat råvarukostnaden för att leverera frukt samtliga skoldagar (178 styck) till 3 000 elever i grundskolan, vilket innebär en råvarukostnad på 1, 5 miljoner kronor per år. Utöver detta tillkommer leveranskostnader och administrativa kostnader i form av beställningar, avfallshantering, organisering med mera. Man behöver även se över hur många leveranser som kan fås per vecka och hur stor lagerhållning samt vart den ska finnas på respektive skola.

Vad gäller medel att söka för frukt till skolbarn innehar EU ett bidrag, EU:s skolfruktsstöd. Tidigare har Sverige avstått att söka bidraget på grund av den administration den tillfört. Nu har dock regeringen tänkt om och har gett Jordbruksverket i uppdrag att se om det går att förenkla administrationen och därmed öppna upp för möjligheten att söka bidraget nästkommande år. Den preliminära budgeten för Sverige är dock enbart 35 miljoner kronor, vilket troligtvis gör att kommunen själva får stå för största delen av kostnaden. Jordbruksverket ska inkomma med en delrapport senast den 15 november 2023 till regeringen.

Enligt serviceförvaltningens specialister inom kosthållning och nutrition vore mellanmålet lämpligast under förmiddagen, detta ger verksamhetschefen för grundskolan medhåll till. Barnen har längre tid i skolan innan lunch än efter, samt att många kanske ätit dåligt till frukost.

Taggar

Dela


1 reaktion på Vill införa mellanmål i skolan – så svarar kommunen

Bra motion som befrämjar barns hälsa att orka en skoldag. Vissa barn har frukt med sig att äta innan lunch, andra inte. Hemköp och Willys har varje dag en strid ström av grundskoleelever som gottar sig i snabba kolhydrater och får sin snabba sockerkick.
Skolan är en arbetsplats från 8 till 3 och hur ser andra arbetsplatser ut med frukost, lunch och fika för vuxna. Om inte dessa stunder inte infaller, hur är då humöret på den arbetsplatsen?

Kommentarsfunktionen är stängd