Lekplats

Vill ha ny lekplats – så tänker förvaltningen

Vill ha ny lekplats – så tänker förvaltningen

Nyheter En kommuninvånaren vill ha en ny allmän lekplats i Värnamo kommun. Nu har kommunen sagt sitt i frågan…

Vill ha grillplats vid grönområde – så svarar kommunen

Vill ha grillplats vid grönområde – så svarar kommunen

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden har besvarat ett aktiverande förslag. …

Vill ha ny allmän lekplats – så tänker kommunen

Vill ha ny allmän lekplats – så tänker kommunen

Nyheter Kommunfullmäktige har behandlat ett populärt medborgarinitiativ…

Önskar ny allmän lekplats

Önskar ny allmän lekplats

Nyheter – Det är viktigt att barnen har bra lekplats och kan vara ute och röra på sig, samt komma ut i fin utemiljö. Det menar en kommuninvånare som föreslår en ny allmän lekplats…

Kommuninvånaren: Bygg en multiarena

Nyheter – I stället för att bygga separata arenor som endast passar viss typ av sport så hade det varit bra med en som flera kan få chansen att använda. Det menar en kommuninvånare som föreslår satsningen på en multiarena…

Vill ha grillplats vid grönområde

Nyheter – En grillplats med möjlighet till matlagning av medhavd mat skulle ytterligare främja social samvaro, lek och rörelse och därmed hälsa för såväl gamla som unga i Värnamo, året runt. Det menar en kommuninvånare som föreslår bygget av en grillplats vid Lundens lekplats och grönområde…

Förslaget: Bygg lekplats vid populär badplats

Förslaget: Bygg lekplats vid populär badplats

Nyheter – Det vore väl investerat att bygga lekutrustning och finare grillplats/fikaplatser likt Osudden i Värnamo vid Hyltans badplats. Det menar en kommuninvånare som har skickat in ett medborgarinitiativ till kommunen…

Vill utveckla lekplats – så svarar kommunen

Nyheter En kommuninvånare vill att kommunen utvecklar lekplatsen på Skördevägen. Nu har teknik- och fritidsförvaltningen utrett frågan…

Barn fastnade i gunga

Barn fastnade i gunga

Nyheter Räddningstjänsten fick under torsdagen rycka ut till en lekplats i Värnamo då ett barn fastnade i en gunga. Räddningstjänsten lyckades få loss barnet…

Föreslår lekfull satsning

Nyheter För att sysselsätta mindre barn och minska lekandet på skateparkens yta föreslår en Värnamobo att kommunen bygger en lekplats i Åbroparken…

Populära förslag avhandlas 

Populära förslag avhandlas 

Nyheter Från önskan om cykelväg till uppdatering av lekplats. På torsdagens kommunfullmäktige behandlas flera engagerande medborgarinitiativ. …

Föreslår bygget av en ny och anpassad lekpark 

Nyheter En kommuninvånare föreslår att Värnamo kommun bygger en ny och tillgänglighetsanpassad lekplats…

Ska utveckla skolgård

Ska utveckla skolgård

Nyheter Tekniska utskottet ger tekniska förvaltningen i uppdrag att efter samråd med barn- och utbildningsförvaltningen återkomma med förslag till utveckling av skolgården i Kärda…

Vill ha en lekplats vid museum

Vill ha en lekplats vid museum

Nyheter En lekplats saknas vid Vandalorum, menar en kommunmedborgare som har skickat in ett medborgarinitiativ…

Vill ha en naturlekplats i Kärda

Nyheter Kärdabygdens intresseförening föreslår i ett medborgarinitiativ att kommunen bygger en naturlekplats vid Kärda skola…

Positiva till ny lekplats

Nyheter Värnamobor är positiva till förslaget på en ny lekplats i Folkets park…

Tips