Lekplats

Förslaget: Bygg lekplats vid populär badplats

Förslaget: Bygg lekplats vid populär badplats

Nyheter – Det vore väl investerat att bygga lekutrustning och finare grillplats/fikaplatser likt Osudden i Värnamo vid Hyltans badplats. Det menar en kommuninvånare som har skickat in ett medborgarinitiativ till kommunen…

Vill utveckla lekplats – så svarar kommunen

Vill utveckla lekplats – så svarar kommunen

Nyheter En kommuninvånare vill att kommunen utvecklar lekplatsen på Skördevägen. Nu har teknik- och fritidsförvaltningen utrett frågan…

Barn fastnade i gunga

Barn fastnade i gunga

Nyheter Räddningstjänsten fick under torsdagen rycka ut till en lekplats i Värnamo då ett barn fastnade i en gunga. Räddningstjänsten lyckades få loss barnet…

Föreslår lekfull satsning

Föreslår lekfull satsning

Nyheter För att sysselsätta mindre barn och minska lekandet på skateparkens yta föreslår en Värnamobo att kommunen bygger en lekplats i Åbroparken…

Populära förslag avhandlas 

Populära förslag avhandlas 

Nyheter Från önskan om cykelväg till uppdatering av lekplats. På torsdagens kommunfullmäktige behandlas flera engagerande medborgarinitiativ. …

Föreslår bygget av en ny och anpassad lekpark 

Föreslår bygget av en ny och anpassad lekpark 

Nyheter En kommuninvånare föreslår att Värnamo kommun bygger en ny och tillgänglighetsanpassad lekplats…

Ska utveckla skolgård

Ska utveckla skolgård

Nyheter Tekniska utskottet ger tekniska förvaltningen i uppdrag att efter samråd med barn- och utbildningsförvaltningen återkomma med förslag till utveckling av skolgården i Kärda…

Vill ha en lekplats vid museum

Vill ha en lekplats vid museum

Nyheter En lekplats saknas vid Vandalorum, menar en kommunmedborgare som har skickat in ett medborgarinitiativ…

Vill ha en naturlekplats i Kärda

Vill ha en naturlekplats i Kärda

Nyheter Kärdabygdens intresseförening föreslår i ett medborgarinitiativ att kommunen bygger en naturlekplats vid Kärda skola…

Positiva till ny lekplats

Positiva till ny lekplats

Nyheter Värnamobor är positiva till förslaget på en ny lekplats i Folkets park…

Tips