Nyheter

Vill ha en naturlekplats i Kärda

Nyheter Kärdabygdens intresseförening föreslår i ett medborgarinitiativ att kommunen bygger en naturlekplats vid Kärda skola.

Så här kan en framtida naturlekplats vid Kärda skola se ut. Foto: Wikimedia Commons

I Kärda finns i dag ingen ordentlig lekplats. Skolan rymmer i dag cirka 60 barn och i förskolan går 40 till 50 barn. I samband med en om- och tillbyggnad av skolans omklädningsrum kommer klätterställningen att plockas ner. I stället för att då bygga upp en ny traditionell lekplats önskar intresseföreningen att kommunen bygger en naturlekplats i massiv ek med ett underlag av bark eller annat bra fallunderlag.

”Att utöver detta få ett tak över vår redan befintliga grillplats kommer att göra det möjligt att använda denna plats oavsett väderlek. Kommunens policy ”Hälsosam uppväxt i Värnamo” skulle kunna vara ett utmärkt exempel på hur en policy omvandlas till praktisk handling! Det finns utmärkta exempel i andra kommuner hur man kan utforma en naturlekplats. Platsen avgör utformningen. Vi i Kärdabygdens intresseförening ser framför oss att lekplatsen skall vara öppen för alla barn, även utanför skoltid. Anläggningen får ses som en pilotanläggning som gärna får följas av fler goda exempel”, skriver intresseföreningen i ärendebeskrivningen.

I skrivande stund har förslaget 113 röster, vilket innebär att frågan blir ett politisk ärende.

Taggar

1 reaktion på Vill ha en naturlekplats i Kärda

Äntligen kommer makter som främjar och tänker på barnen i besluten.
Hälsosam uppväxt i Värnamo borde vara och värna om för alla och envar.
Men oftast glöms och göms det på någons skrivbord eller hylla.
Tänk om gör rätt. Tänk fel men gör rätt och bygg, för en hållbar barndom och ett hållbart vuxenliv.

Kommentarsfunktionen är stängd