Nyheter

Ska utveckla skolgård

Nyheter Tekniska utskottet ger tekniska förvaltningen i uppdrag att efter samråd med barn- och utbildningsförvaltningen återkomma med förslag till utveckling av skolgården i Kärda.

Tekniska utskottet ger tekniska förvaltningen i uppdrag att efter samråd med barn- och utbildningsförvaltningen återkomma med förslag till utveckling av skolgården i Kärda. Bild: Privat

Vi har tidigare under året berättat om medborgarinitiativet om en naturlekplats i Kärda.

Kommunfullmäktiges ordförande remitterade initiativet till tekniska förvaltningen för handläggning. 

Förvaltningen konstaterar att det finns en offentlig lekplats i Kärda samt att skolgården har många fina kvalitéer och har stor potential för utveckling. I dag nyttjas skolgården flitigt av skolelever samt förskolans barn. ”Med en god gestaltning skulle skolgården kunna uppmuntra till ett större nyttjande, både under skoltid samt efter verksamhetstid. En eventuell naturlekplats skulle kunna fungera som en referensanläggning vid utvecklandet av utemiljön vid kommunens skolor”, skriver förvaltningen.  

Tekniska förvaltningen anser att fastighetsavdelningen tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen ska ges i uppdrag att komma med förslag till utveckling av skolgården i Kärda. Utvecklingsförslaget bör ha inriktningen att även kunna nyttjas av allmänheten efter verksamhetstid. 

På tekniska utskottets sammanträde under onsdagen diskuterades frågan. Utskottet beslutade att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att efter samråd med barn- och utbildningsförvaltningen återkomma med förslag till utveckling av skolgården i Kärda samt att anse medborgarinitiativet besvarat. 

Taggar

Läs mer

Förslaget: Ge Kärda-barnen mer lekmöjligheter