Nyheter

Förslaget: Ge Kärda-barnen mer lekmöjligheter

Nyheter – Det känns viktigt att erbjuda barnen möjlighet att utöva lek med naturnära material och former som man ser i en naturlekplats. Det menar en kommuninvånare som föreslår satsningen på ett utökat lekområde i anslutning till Kärda skola.

En kommuninvånare föreslår i ett medborgarinitiativ att Värnamo kommun satsar på ett utökat lekområde i anslutning till Kärda skola. Bilder: David Alin/Wikimedia Commons  [1/1]

Så här lyder förslaget i sin helhet i något redigerat skick:

”Kärda skola är fantastisk. En skola med över 60 elever och cirka 40 förskolebarn med stort lek-och rörelsebehov. Detta behov är mycket viktigt att tillgodose i vilket man får tillbaka i friska och sunda barn. Vi önskar, som tidigare, ett utökat lekområde i anslutning till skolan i form av en naturlekplats och ett tak över den befintliga grillplatsen på skolgården. Det känns viktigt att erbjuda barnen möjlighet att utöva lek med naturnära material och former som man ser i en naturlekplats. Barnen är vår framtid”, skriver förslagsinlämnaren.

Initiativet ligger uppe för omröstning fram till och med den 28 februari. Hittills har 146 personer ställt sig bakom förslaget.

– Bra förslag! Kommer att nyttjas av många både under dagtid – skolbarn, fritidsbarn och förskolebarnen på Solstrålen, eftermiddag och kvällstid (om det blir belysning). Barnen är vår framtid och möjligheter till grovmotoriska aktiviteter är viktigt!, menar en invånare.

– Detta är verkligen ett bra förslag. Det är barnen som är framtiden så låt oss investera i kommande generationer. Värt varenda insats och krona, menar en annan invånare.

Taggar

Dela


Läs mer

Ska utveckla skolgård
Skola kan byggas ut