Nyheter

Populära förslag avhandlas 

Nyheter Från önskan om cykelväg till uppdatering av lekplats. På torsdagens kommunfullmäktige behandlas flera engagerande medborgarinitiativ.

Från önskan om cykelväg till uppdatering av lekplats. På torsdagens kommunfullmäktige behandlas flera engagerande medborgarinitiativ. Montage: David Alin

Samhällsmedborgarnas engagemang har varit starkt de senaste månaderna. Vi har skrivit om många medborgarinitiativ och engagemanget gav även upphov till artikelserien ”Vad hände sedan?”, där vi undersökte vad som har hänt med alla förslag sedan starten 2018. 

När kommunfullmäktiges ledamöter strålar samman på torsdag kväll behandlas fyra medborgarinitiativ. 

Det första har ambitionen att kommunens ska bygga en cykelväg mellan Hörle och Värnamo. Initiativtagaren menar att en cykelväg på sträckan skulle vara ett steg i riktning för bland annat trafiksäkerheten, Hörles attraktion och folkhälsan. Förslaget har på förhand remitterats till tekniska förvaltningen för vidare behandling.

Det andra förslaget som hamnar under fullmäktiges lupp är initiativet att starta upp Västrabos dagverksamhet på nytt. Något som förslagslämnaren menar skapar arbetstillfällen och trevnad för en mängd människor i Värnamo stad.

Förslag nummer tre handlar om att en invånare i Bor vill att kommunen bygger en hundrastgård intill ortens multiarena. ”Bor är ett aktivt samhälle med många hundägare, det som saknas är en hundpark där det finns möjlighet att  kunna träna och umgås med andra hundar. Ytan finns redan så det är bara att sätta upp nät och grind”, skriver förslagslämnaren.

Det fjärde och sista förslaget på fullmäktiges bord handlar om en uppdatering av Apladalens lekplats för att locka till sig både små och stora barn. Precis som förslaget om cykelvägen mellan Hörle och Värnamo har även det här förslaget på förhand remitterats till tekniska förvaltningen för vidare behandling.

Taggar