Nyheter

Positiva till ny lekplats

Nyheter Värnamobor är positiva till förslaget på en ny lekplats i Folkets park.

Emin Suljkanovic, Siteta Burek och sonen Isak Burek välkomnar planerna på en ny lekplats i Folkets park.  [1/3]

Mellan teaterbyggnaden och Trälleborgsskolan är planen att den nya lekplatsen ska ligga.  [2/3]

Lekplatsen finns inritad på detaljplanen för Gröndalsskolans nya sporthall.  [3/3]

I lördags berättade vi om detaljplanen för Gröndalsskolans nya sporthall. I detaljplanen finns även en ny lekplats i Folkets parks norra del, belägen mellan teaterbyggnaden och Trälleborgsskolan, inritad.

Orsaken till den nya lekplatsen är att markundersökningar har visat förhöjda halter av DDT i marken, där den nuvarande lekplatsen ligger. Kommunens plan är att den rivs, till förmån för en omläggning av parkens gång- och cykelvägar, och ersätts av en ny, belägen mellan teaterbyggnaden och Trälleborgsskolan. Kommunen ser en möjlighet att utforma lekplatsen efter något tema, men ser även en potential i att skapa platser för utomhusundervisning.

Planerna på en ny lekplats välkomnas av Siteta Burek.

– Det finns grönområden så det räcker till, så det känns som en bra idé.

Även en annan privatperson välkomnade initiativet.

– Det är inte bra att den nuvarande lekparken ligger på förgiftad mark. Många barn är där och leker, så det är verkligen inte barnvänligt.

Läs mer om förslaget här.

Taggar

Dela


5 reaktioner på Positiva till ny lekplats

Den nuvarande lekplatsen ligger på förgiftad mark. Därför gör kommunen bedömningen att den rivs, till förmån för en ny gc-väg där och en ny lekplats mellan teaterbyggnaden och Trälleborgsskolan.

För att alla föräldrar har inte bil och har därmed svårt att ta sig till Apladalen.

Kommentarsfunktionen är stängd