Nyheter

Positiva till ny lekplats

Nyheter Värnamobor är positiva till förslaget på en ny lekplats i Folkets park.

Emin Suljkanovic, Siteta Burek och sonen Isak Burek välkomnar planerna på en ny lekplats i Folkets park.  [1/3]

Mellan teaterbyggnaden och Trälleborgsskolan är planen att den nya lekplatsen ska ligga.  [2/3]

Lekplatsen finns inritad på detaljplanen för Gröndalsskolans nya sporthall.  [3/3]

I lördags berättade vi om detaljplanen för Gröndalsskolans nya sporthall. I detaljplanen finns även en ny lekplats i Folkets parks norra del, belägen mellan teaterbyggnaden och Trälleborgsskolan, inritad.

Orsaken till den nya lekplatsen är att markundersökningar har visat förhöjda halter av DDT i marken, där den nuvarande lekplatsen ligger. Kommunens plan är att den rivs, till förmån för en omläggning av parkens gång- och cykelvägar, och ersätts av en ny, belägen mellan teaterbyggnaden och Trälleborgsskolan. Kommunen ser en möjlighet att utforma lekplatsen efter något tema, men ser även en potential i att skapa platser för utomhusundervisning.

Planerna på en ny lekplats välkomnas av Siteta Burek.

– Det finns grönområden så det räcker till, så det känns som en bra idé.

Även en annan privatperson välkomnade initiativet.

– Det är inte bra att den nuvarande lekparken ligger på förgiftad mark. Många barn är där och leker, så det är verkligen inte barnvänligt.

Läs mer om förslaget här.

Taggar

5 reaktioner på Positiva till ny lekplats

Den nuvarande lekplatsen ligger på förgiftad mark. Därför gör kommunen bedömningen att den rivs, till förmån för en ny gc-väg där och en ny lekplats mellan teaterbyggnaden och Trälleborgsskolan.

För att alla föräldrar har inte bil och har därmed svårt att ta sig till Apladalen.

Kommentarsfunktionen är stängd