Kommunfulllmäktige

Debatt: Politiker har bollen– och dolken

Debatt: Politiker har bollen– och dolken

Nyheter I dag känns det verkligen som att IFK Värnamo har blivit förd bakom ljuset av ett antal politiker…

Klartecken till ombudgetering

Klartecken till ombudgetering

Nyheter Kommunfullmäktige ställde sig bakom förslaget till en ombudgetering av investeringsmedel från föregående år…

Föreslår ombudgetering av investeringsmedel

Föreslår ombudgetering av investeringsmedel

Nyheter Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till en ombudgetering av investeringsmedel från föregående år…

Azra frågar Arnold om arbetet mot våld i nära relation

Azra frågar Arnold om arbetet mot våld i nära relation

Nyheter Inför kvällens kommunfullmäktige har oppositionsrådet Azra Muranovic (S) ställt en interpellation till medborgarnämndens ordförande Arnold Carlzon (KD) om kommunens arbete mot våld i nära relation…

Godkände slutredovisning

Nyheter Kommunfullmäktige godkände slutredovisning av projektet Villa Villekullas förskola…

Önskar belysning på lekplatser

Önskar belysning på lekplatser

Nyheter En motion från (S) lämnades in till kommunfullmäktige: "Lek ska göras göras även under den mörka årstiden"…

Kommunfullmäktige bantas

Kommunfullmäktige bantas

Nyheter I rådande tider kommer kommunfullmäktige att innehålla 31 ledamöter istället för 51…

Vill granska att upphandlingens utlovande följs

Vill granska att upphandlingens utlovande följs

Nyheter Socialdemokraterna lämnade in en motion i maj där man, som kommun eller kommunalt bolag, ges rätt att granska det utlovade byggnadsarbetet och att följa upp att upphandlingen också följs. Det blev en het debatt om motionen i kommunfullmäktige. …

Får anhörigvårdare ekonomisk ersättning?

Får anhörigvårdare ekonomisk ersättning?

Nyheter Interpellationen från Katja Ganekind (SD) till Glenn Lund (M), ordförande i omsorgsnämnden, fick svar under fullmäktigekvällen…

20 ledamöter färre i nästa fullmäktige?

20 ledamöter färre i nästa fullmäktige?

Nyheter Varje gruppledare för respektive parti fick efter gårdagens kommunfullmäktige en ”hemläxa” av ordförande Camilla Rinaldo Miller (KD)…

Vill ha svar om arbetsmiljön inom elevhälsan

Nyheter Interpellationen från (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande fick svar under fullmäktigekvällen. …

Stiftelsen Borgen upplöses

Stiftelsen Borgen upplöses

Nyheter Kommunfullmäktige beslutade igår att lämna sitt medgivande till att stiftelsen säljer sin egendom och att stiftelsen upplöses…

Jannika informerade om krisberedskap

Jannika informerade om krisberedskap

Nyheter Strax innan kommunfullmäktige var det samling i stadshuset foajé…

Blev det subventionerad lunch till pensionärer?

Blev det subventionerad lunch till pensionärer?

Nyheter Under gårdagens kommunfullmäktige var det många som ville tycka till om motionen som yrkar 50 kronor för lunchen till pensionärer…

Splittring i partierna vid rökförbudsröstning

Splittring i partierna vid rökförbudsröstning

Nyheter Medborgarinitiativet när det gäller rökförbud på kommunens badplatser och idrottsanläggningar splittrade partierna och votering avgjorde frågan i kommunfullmäktige…

Fullmäktige informerades om vattennivåläget

Fullmäktige informerades om vattennivåläget

Nyheter Jesper du Rietz förvaltningschef på tekniska kontoret inledde kommunfullmäktige under gårdagskvällen ”Vi har lite erfarenhet med mycket vatten i Storån” "Idag är vattennivån 60 centimeter lägre än när det var som högst"…

Tar med brobelysning i budget

Tar med brobelysning i budget

Nyheter Medborgarinitiativet från Värnamobon att belysa broarna över Gröndalsleden har nu fått ett svar…

Fick svar om upprensning av Storån

Fick svar om upprensning av Storån

Nyheter Forshedabon skickade in ett medborgarinitiativ till kommunen som nu tekniska utskottet svarat på…

Kommunalt vatten till Herrestad

Kommunalt vatten till Herrestad

Nyheter 40 fastigheter i Herrestad ingår i nytt kommunalt vatten- och avloppsområde…

Nygammal ismaskin till Rydaholm

Nygammal ismaskin till Rydaholm

Nyheter Talavidshallen i Rydaholm får köpa begagnad ismaskin efter godkänd omfördelning av kommunfullmäktiges investeringsbudget…

1 / 212

Tips