Nyheter

Önskar belysning på lekplatser

Nyheter En motion från (S) lämnades in till kommunfullmäktige: "Lek ska göras göras även under den mörka årstiden".

Arkivfoto

I motionen finns att läsa ”– Vi lever i ett land som har mörkare årstider och när det väl blir mörkare är det tråkigt för de småbarnsföräldrar som vill aktivera sina barn genom utelek för att få till roliga och naturliga rörelser. Det finns många bra lekplatser i Värnamo kommun men många av dessa är inte tillgängliga vintertid då belysningen är väldigt liten eller helt obefintlig på väldigt många av kommunens lekplatser, framför allt de som ligger utanför centrala Värnamo.

Vi vill att kommunens lekytor ska användas även när det blir mörkare och vill att kommunen ser över vilka lekytor som kan vara lämpliga att belysa ytterligare. Alla kommunala lekplatser kommer ju inte kunna belysas men det är viktigt att kommunen kan välja några strategiska platser som samlar barn- och unga runtom i hela kommunen. Ett bra och miljövänligare alternativ kan vara att ordna belysning som aktiveras vid rörelse.”

– Vi vill att lekplatser ska belysas under vår mörka årstid, då aktiv lek kan ske på sen eftermiddag eller kvällstid även under halvåret.. Det viktigaste är att kommunen kan välja strategiska platser. Det kan vara så att man aktiverar belysning när man rör sig, säger Ardita Berisha (S) och lämnar över motionen från partiet, tillsammans med Bo Svedberg och Sandra Adesund, till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen, som första remissinstans, får nu se över motionen.

Taggar

Dela