Nyheter

Fullmäktige informerades om vattennivåläget

Nyheter Jesper du Rietz förvaltningschef på tekniska kontoret inledde kommunfullmäktige under gårdagskvällen ”Vi har lite erfarenhet med mycket vatten i Storån” "Idag är vattennivån 60 centimeter lägre än när det var som högst"

Förvaltningschef Jesper du Rietz berättar om de senaste veckorna

– Jag vill informera om vattennivåer i Värnamo och Forsheda. Jag kommer att visa bilder kring hur vi har jobbat i Forsheda och Värnamo. Jag hade nog kanske inte begripit hur allvarligt det var innan vi fick ta del av drönarbilderna, berättar förvalningschef Jesper och startar bildvisningen över Forsheda och väg 27.

Fullmäktigeledamöterna kommenterade bildvisningen under bildvisningen som visade Forsheda i vatten.

– Vi har lite erfarenhet med mycket vatten i Storån. Man har fått referrensvärde. Hur ska man värdera när det strömmar på ett visst sätt och så vidare, men nu har vi fått det. Det har vi redan påbörjat med att diskutera med Länsstyrelsen hur vi ska jobba. Parallellt jobbade vi med Lagan. Vi hade tidig beredskap för att vara förberedda. Invallning är cirka 600 meter vid Proton. En hel del avspärrningar har gjorts och vi har, och har fortfarande, övervakning. Kartan från Forsheda visar var vi har avspärrningar. Vi grävde av cykelvägen vid Proton i Forsheda för att flytta vattnet. Problem har funnits runt Forsheda och de mindre vägarna har påverkats. Kommunen har haft ett bra system där invånare och vägföreningar har lämnat information om hur läget ser ut, berättar Jesper. 

27:an i mitten av bilden. Omgiven av vatten

Förvaltningschefen berättar vidare att Lagan i Värnamo är det ett system där man jobbar tillsammans som har kunskap och erfarenhet från bland annat 2004. Då var det skillnad och var sommar och en annan händelseutveckling. Samordning med Länsstyrelsen och förvarningssystem är viktiga. Vi har levt med den här frågan i tre veckor och vi har en grundberedskap sedan 2004, på ett väldigt bra sätt. Vi har byggt infrastruktur som handlar om lågpunkter, backventiler som stängs vid en viss nivå, fasta pumpar och uppbyggda vallar. Vi har uppföljning och analysfunktion. Vi har utvecklat dagvattensystem, de fasta installerade pumparna. Vi har samordning med räddningstjänsten och Geodata, vilket betyder mycket duktiga människor vi har att göra med. Vi har byggt snarare 500 meter grusvall från Ljuseveka och nästan ända upp till tennisbanorna. Vi valde att bygga en vall där då vi vill skydda vattenverket. Erfarenhet från 2004 visade det sig att vattnet norrifrån breddade över precis norr om Ljusseveka. Vi har mobila pumpar och reservpumpar. Räddningstjänsten har ett otroligt samarbete, varje kommun har en viss volym och sedan finns det en central pott. Behövs det inom ett område så lånar man mellan varandra. Vi har dessutom en organisation som har förmåga att hantera detta. Vi har hanterat detta själva utan inlånad personal.

– Skyfall är när det är mycket regn på kort tid. Vi ska styra vattnet och skapa skyfallsvägar vilket vi kan göra för att höja eller sänka en väg provisoriskt. Vi håller på med några åtgärder bland annat fördämningar vid Alandsryd. Vi kommer detta år komma igång med arbeten i Vråenparken. När det är högt vattenflöde samtidigt som det kommer skyfall så kan det bli problem, menar Jesper du Rietz.

Han berättar vidare att  ”Vi har haft en regnig vinter utan snö och kylar, mycket stormar och mycket nederbörd med mättade markförhållanden. Vi kontaktade tidigt Länsstyrelsen. Vidöstern har stått högt ganska länge vilket är problem med avrinning från Lagan. Efterhand blev det överfullt i avrinningsområdet. Det har varit överfullt i Lagan. Från Mullsjö ner till Sävsjö. Allt sydväst om det hamnar i Lagan och Storån. Vi har fått allt vatten här i kommunen. Det öppnades upp dammar som en följd av detta, uppströms, vilket det var nödvändigt. Det gjorde att oerhört mycket vatten släpptes på, det höjdes närmare 30 centimeter på ett dygn. Prognosen från SMHI och Länsstyrelsen var att kulmen var nådd, men det trodde vi inte. Redan idag märker vi att vi har ett robust system. Idag är vattennivån 60 centimeter lägre än när det var som högst. Det är svårt söderut fortsatt dock”.

Under de höga vattennivåerna har 15 – 20 personer har haft beredskap och tjänst, det har funnits en tydlig organisation och ledningsvägar, analysfunktion och mycket gott samarbete med räddningstjänsten, geodata och kommunikatörer.

– Övervakning kommer att ske så länge det behövs. Vi tror att vi återställer och plockar ner vallarna nästa vecka. Återställning i Forsheda så ligger vi lite lågt med en liten stund till, kanske dröjer 2 veckor. Analys och efterarbete ska göras. Om det hade fyllt på ännu mer vatten, vad hade vi gjort då? Regleringen av Lagan? Frågan är hur detta går till när det gäller samordning. Om det nu regnat sedan i oktober, hur mycket vatten ska man samla på sig när naturen är mättad. Vi har problem här nere i Lagan och vi vill få till det här på ett bättre styrningssätt. Diskussioner är redan påbörjade och en handlingsplan med stöd av kartering där man kan hantera skyfall, höjda vattennivåer. Vi har tidigare diskuterat detta och det vore konstigt om vi inte har tagit upp hur vi kommer möta eventuella detta i framtiden.

– Ett robust system har vi och systemet blir bättre och bättre. Flera insatser har hjälpt till och det är ett långsiktigt arbete sedan 2004 som gjort den här organisationen så bra.

– När det gäller pumparna som står oanvända i ett förråd kommer de att installeras i skateparken. Vi har inte monterat dessa än, då de kräver så stor elförsörjning. När vi har installerat strömförsörjning i området, så kommer dessa igång, förklarar Jesper. 

– Jag bor vid sjön Vidöstern. Nu svarade du angående pumparna och det var synd att vi fick reda på det här i media och inte här på fullmäktige först. Han som sköter de här kraftstationerna ringde jag och frågade ”Varför öppnar ni inte upp”. ”Det går inte, det får rinna över, som ett badkar”. Det finns säkert ekonomiska aspekter. Jag vill att kommunen tar tag i det här gällande mark och vattendomstolen, säger Stig Claesson (KD).

– Jag har inte varit i kontakt med närliggande kommuner angående hur regleringen görs när det gäller vattendomar och annat, avrundar Jesper de Ritz.

Taggar