Nyheter

Klartecken till ombudgetering

Nyheter Kommunfullmäktige ställde sig bakom förslaget till en ombudgetering av investeringsmedel från föregående år.

Kommunfullmäktige ställde sig bakom förslaget till en ombudgetering av investeringsmedel från föregående år. Bilder: David Alin/Arkiv

Förra veckan berättade vi om kommunens kvarstående investeringsmedel från föregående år. På torsdagens kommunfullmäktige var frågan uppe för diskussion. Ett enigt fullmäktige beslutade

att av ej använda investeringsmedel 2022 överförs 137 641 000 kronor till investeringsbudget för år 2023,

att av ej använda investeringsmedel 2022 återlämnas 4 777 000 kronor,

att investeringsmedel för år 2022 och 2023 om 10 229 000 kronor, respektive 147 370 000 kronor, totalt 157 599 000 kronor hänskjuts till budgetberedningen för hantering i investeringsbudget 2024–2028,

att i investeringsbudget för år 2023 återlämna 1 519 000 kronor samt

att nämnderna återkommer med förslag på investeringar som kan senareläggas till följd av det ansträngda ekonomiska läget i samband med budgetdialoger den 19 och 20 april 2023.

Taggar

Dela


Läs mer

Föreslår ombudgetering av investeringsmedel

1 reaktion på Klartecken till ombudgetering

Stämmer det att det är så dålig ekonomi att det är till och med är anställningsstopp på tekniska förvaltningen?

Kommentarsfunktionen är stängd