Nyheter

Får anhörigvårdare ekonomisk ersättning?

Nyheter Interpellationen från Katja Ganekind (SD) till Glenn Lund (M), ordförande i omsorgsnämnden, fick svar under fullmäktigekvällen

Arkivfoto

Interpellationen i sin helhet;

”Det jag undrar över är om Värnamo kommun betalar ut ekonomisk ersättning till anhörigvårdare i hemmet. Och vad ligger isåfall den summan på? Utgår den vid en viss ålder? Utgår den ekonomiska ersättningen, om det finns någon sådan, under en viss tidsperiod? Hur gammal ung/gammal kan/får anhörigvårdaren vara för att ersättningen ska utbetalas? Finns det något ”tak” för högsta ålder på anhörigvårdare som får ersättning utbetald? Exempelvis pensionerad fru vårdar sin multisjuke man i hemmet, då han vägrar flytta till äldreboende eller ta emot hjälp av hemtjänsten i hemmet. Hon är tillgänglig 24/7, men får inte en krona betalt. Ska det vara så? Vore tacksam om du kunde passa frågan vidare till berörd på omsorgsförvaltningen för svar till dagens kommunfullmäktige”

Katja Ganekind
Förtroendevald SD

Arkivfoto; Glenn Lund (M)

– Det var en svår fråga. Vi har ett antal anhörigvårdare, cirka 17 -18 personer. Vi håller på att se över systemet. Det baseras på att myndigheten ger ett par timmar, anhörig kan få 146 kronor i timman, det finns ingen tidsbegränsning hur länge man kan få det, men anställningen kan vara till 67 år. Detta system är svårt att få insyn i. Det innebär att grupper som idag är långt ifrån utanförskap blir mer utanför.

– Det finns inget system idag men vi håller på och titta på Stockholms kommun och de har ett system som vi kan titta på. Det baseras lite på att man efter ha fått kontakt med vår myndigheter och fått ett antal timmar och vi ska titta över det över hösten och försöka få in det i vår budget. Hemvårdsbidrag. Där finns svar på detta.

Katja Ganekind (SD) undrar om kommunerna själva bestämmer de ekonomiska bidrag?

– Nej, det är kommunerna, svarar Glenn Lund (M).

Frågan ansågs svara färdigbehandlad och Katja var nöjd med interpellationssvaret.

Taggar