Samhällsbyggnadsnämnden

Tryckeri blir lägenhetshus 

Tryckeri blir lägenhetshus 

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplaneändringen för industrifastigheten där Fyra punkter tidigare huserade…

Klartecken för utredning av trafiksäkerheten vid skolor

Klartecken för utredning av trafiksäkerheten vid skolor

Nyheter Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samråd med teknik- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden utreda trafiksäkerheten i anslutning till kommunens skolor…

Får i uppdrag att ta fram provtagningsplan för miljöteknisk undersökning

Får i uppdrag att ta fram provtagningsplan för miljöteknisk undersökning

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden förelägger Värnamo kommun att ta fram en provtagningsplan för miljöteknik undersökning avseende mark, grundvatten, ytvatten och sediment på och i anslutning till fastigheten Ljusseveka 2:23 samt delar av Ljusseveka 2:1 och 2:2 i Värnamo kommun…

Ny översiktsplan på gång

Ny översiktsplan på gång

Nyheter Kommunfullmäktige beslutade på kvällens sammanträde att anta upprättad planeringsstrategi för översiktsplanering under den pågående mandatperioden och ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan…

Bygglov gavs för skola med plats för 400 elever

Bygglov gavs för skola med plats för 400 elever

Nyheter En ansökan har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden gällande ett bygglov för en skola, idrottshall och förråd på Västhorja i Värnamo…

Minst 20 arbetsdagar för ett bygglov

Minst 20 arbetsdagar för ett bygglov

Nyheter Handläggningstiden för att en kommuninvånare ska få svar på sin bygglovsansökan har efterfrågats av politikerna i samhällsbyggnadsnämnden. …

Ansöker om extra pengar till hyra

Ansöker om extra pengar till hyra

Nyheter Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader i egna lokaler samt externt förhyrda lokaler för räddningstjänsten i Rydaholm har samhällsbyggnadsnämnden begärt kompensation från kommunstyrelsens pott. …

Ja till livsmedelsbutik i Horda

Ja till livsmedelsbutik i Horda

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov för ändrad användning till livsmedelsbutik och fem skyltar på fasad på fastighet i Horda …

Klart med tillbyggnad av livsmedelsbutik

Klart med tillbyggnad av livsmedelsbutik

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden gav klartecken till livsmedelsaffären i Rydaholm på sin ansökan om bygglov. Däremot blir det inga nya parkeringsplatser intill affären…

Positivt besked för nytt hyvleri i Sanna

Positivt besked för nytt hyvleri i Sanna

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden gav klartecken till Sanna Såg AB att bygga nytt hyvleri mellan Hånger och Dannäs…

Vill bygga enskilt avlopp – så svarar kommunen

Vill bygga enskilt avlopp – så svarar kommunen

Nyheter Intresseföreningen Svensbygds missionshus har ansökt om bidrag till enskilt avlopp. Nu har teknik- och fritidsnämnden sagt sitt i ärendet…

Får upprätta detaljplan för storsatsning i anrikt kvarter

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för kvarteret Rudan, det så kallade "Sten Stures"-kvarteret, i Värnamo stad. En detaljplan som kan ge uppemot 200 nya bostäder i centrum.   …

Studentlägenheter blir tillfälligt LSS-boende

Studentlägenheter blir tillfälligt LSS-boende

Nyheter Studentlägenheter i kvarteret Kärleken omvandlas under två års tid till ett LSS-boende. …

Föreslår utredning av trafiksäkerheten vid skolor

Föreslår utredning av trafiksäkerheten vid skolor

Nyheter Trafikmiljön i anslutning till flera av kommunens skolor är inte säker. Det menar barn- och utbildningsnämnden som begär en utredning. …

Föreslår satsning på hjärtstartare 

Föreslår satsning på hjärtstartare 

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att räddningstjänsten får satsa 240 000 kronor på att köpa in tolv publika hjärtstartare till olika platser i kommunen. …

Fuktskador och bakterierisk – får betala vite på 160 000

Fuktskador och bakterierisk – får betala vite på 160 000

Nyheter Påtryckningsarbetet från samhällsbyggnadsnämnden var resultatlöst. Nu får en fastighetsägare betala ytterligare ett saftigt vite…

Vill att kommunen skjuter av kajor och måsar – här är svaret

Vill att kommunen skjuter av kajor och måsar – här är svaret

Nyheter Kommunfullmäktiges ledamöter beslutade att avslå bevingat förslag…

Listan: Vi tar plats i samhällsbyggnad

Listan: Vi tar plats i samhällsbyggnad

Nyheter I en artikelserie berättar vi om kommunens nämnder och styrelser under den kommande mandatperioden…

Tryckeri kan bli flerfamiljshus

Tryckeri kan bli flerfamiljshus

Nyheter Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att göra en ny detaljplan för industrifastigheten där Fyra punkter tidigare huserade…

Byggde enbostadshus och garage utan bygglov – får betala vite

Nyheter En fastighetsägare i kommunen får böta drygt 63 000 kronor i vite för att ha byggt ett enbostadshus och garage utan giltigt bygglov. …

1 / 512345

Tips