Samhällsbyggnadsnämnden

Plan- och byggchefen om yttrandet: ”Hoppas på snabbt avgörande”

Plan- och byggchefen om yttrandet: ”Hoppas på snabbt avgörande”

Nyheter Plan- och byggchef Jonny Engström kommenterar kommunens inskickade yttrande till mark- och miljödomstolen…

Vill förlänga provtagningsuppdrag 

Vill förlänga provtagningsuppdrag 

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden vänder sig till kommunstyrelsen för att få möjlighet att genomföra provtagningsuppdraget på Ljusseveka. …

Nämnd dömer ut plastverksamhet

Nämnd dömer ut plastverksamhet

Nyheter Nya besked i omdiskuterad fråga

Vill ha restaurang vid populär badplats – så svarar kommunen

Vill ha restaurang vid populär badplats – så svarar kommunen

Nyheter Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett ett populärt medborgarinitiativ. …

Bygg discgolfbanor i anslutning till skolor – så svarade fullmäktige

Bygg discgolfbanor i anslutning till skolor – så svarade fullmäktige

Nyheter Kommunfullmäktige har behandlat ett populärt medborgarinitiativ…

Tidigare ägare till övergivet hus riskerar vite 

Tidigare ägare till övergivet hus riskerar vite 

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden har sagt sitt: ställ i ordning fastighet eller betala ett vite på 30 000 kronor. …

Byalag skriver till kommunen: ”Vi behöver ett snabbt agerande”

Byalag skriver till kommunen: ”Vi behöver ett snabbt agerande”

Nyheter – Vi upplever att ni inte agerar på uppenbara avvikelser eller brott mot det regelverk som vi har i dag. Det menar Dannäs Byalag i en skrivelse till Värnamo kommun. …

Brist i kommunikation – fastighetsägare får vite

Brist i kommunikation – fastighetsägare får vite

Nyheter Tillbyggnaden på ett hus blev dyrare än två husägare hade väntat sig…

Industriområde kan bli bostäder, butiker och hotell 

Industriområde kan bli bostäder, butiker och hotell 

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiva till en ändring av detaljplanen för ett gammalt industriområde i centrala Värnamo. …

Anrik tomt får nytt liv

Anrik tomt får nytt liv

Nyheter Hornarydsvägen begåvas med nya bostäder…

Tryckeri blir lägenhetshus 

Tryckeri blir lägenhetshus 

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplaneändringen för industrifastigheten där Fyra punkter tidigare huserade…

Klartecken för utredning av trafiksäkerheten vid skolor

Klartecken för utredning av trafiksäkerheten vid skolor

Nyheter Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samråd med teknik- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden utreda trafiksäkerheten i anslutning till kommunens skolor…

Får i uppdrag att ta fram provtagningsplan för miljöteknisk undersökning

Får i uppdrag att ta fram provtagningsplan för miljöteknisk undersökning

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden förelägger Värnamo kommun att ta fram en provtagningsplan för miljöteknik undersökning avseende mark, grundvatten, ytvatten och sediment på och i anslutning till fastigheten Ljusseveka 2:23 samt delar av Ljusseveka 2:1 och 2:2 i Värnamo kommun…

Ny översiktsplan på gång

Ny översiktsplan på gång

Nyheter Kommunfullmäktige beslutade på kvällens sammanträde att anta upprättad planeringsstrategi för översiktsplanering under den pågående mandatperioden och ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan…

Bygglov gavs för skola med plats för 400 elever

Bygglov gavs för skola med plats för 400 elever

Nyheter En ansökan har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden gällande ett bygglov för en skola, idrottshall och förråd på Västhorja i Värnamo…

Minst 20 arbetsdagar för ett bygglov

Minst 20 arbetsdagar för ett bygglov

Nyheter Handläggningstiden för att en kommuninvånare ska få svar på sin bygglovsansökan har efterfrågats av politikerna i samhällsbyggnadsnämnden. …

Ansöker om extra pengar till hyra

Ansöker om extra pengar till hyra

Nyheter Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader i egna lokaler samt externt förhyrda lokaler för räddningstjänsten i Rydaholm har samhällsbyggnadsnämnden begärt kompensation från kommunstyrelsens pott. …

Ja till livsmedelsbutik i Horda

Ja till livsmedelsbutik i Horda

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov för ändrad användning till livsmedelsbutik och fem skyltar på fasad på fastighet i Horda …

Klart med tillbyggnad av livsmedelsbutik

Klart med tillbyggnad av livsmedelsbutik

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden gav klartecken till livsmedelsaffären i Rydaholm på sin ansökan om bygglov. Däremot blir det inga nya parkeringsplatser intill affären…

Positivt besked för nytt hyvleri i Sanna

Positivt besked för nytt hyvleri i Sanna

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden gav klartecken till Sanna Såg AB att bygga nytt hyvleri mellan Hånger och Dannäs…

1 / 612345...Sista

Tips