Medborgarnämnden

Utökar populärt dagläger

Utökar populärt dagläger

Nyheter Fler barn får möjlighet att delta på det populära sommardaglägret på Solgården i Bor. …

Mikael tar plats i barn- och utbildningsnämnden

Mikael tar plats i barn- och utbildningsnämnden

Nyheter På kommunfullmäktiges sammanträde genomfördes flera fyllnadsval…

S: Utred behovet av fritidsgårdar

Nyheter Värnamos ungdomar behöver någon mer stans att ta vägen då det inte är helt självklart för alla att ta sig ner till Vråen och Navets fritidsgård. Det menar Socialdemokraterna som i en motion föreslår att medborgarnämnden får i uppdrag att utreda fritidsgårdarnas placering och antal i Värnamo stad…

Får verksamhetsbidrag: ”Viktigt komplement”

Får verksamhetsbidrag: ”Viktigt komplement”

Nyheter Medborgarnämnden beviljar Hela Människan - LP Finnveden verksamhetsbidrag för 2024. …

Arne blir ersättare i medborgarnämnden

Arne blir ersättare i medborgarnämnden

Nyheter Arne Adolfsson (SD) blir ny ersättare i medborgarnämnden…

22 övernattningar på tio månader – akutboende läggs ner

22 övernattningar på tio månader – akutboende läggs ner

Nyheter 22 övernattningar på tio månader är inte ekonomiskt försvarbart, menar medborgarförvaltningen. Nu avvecklas akutboendet i sin nuvarande form i Värnamo stad…

Listan: Vi tar plats i medborgarnämnden

Listan: Vi tar plats i medborgarnämnden

Nyheter I en artikelserie berättar vi om kommunens nämnder och styrelser under den kommande mandatperioden…

Diskuterar motion om motorgård för bilburna ungdomar

Nyheter Medborgarnämnden ställde sig positiv till att kommunen verkar för att en motorgård för bilburna ungdomar skapas. I dag är det kommunstyrelsens tur att diskutera frågan…

Får tillämpa förebyggande arbetssätt i verksamheter

Nyheter Kommunstyrelsen har satt sitt. Förvaltningar får möjlighet att utveckla och implementera arbetet med tidiga och samordnade insatser i Värnamo kommun…

Arnold svarar Azra om arbetet mot våld i nära relation

Nyheter Under torsdagens kommunfullmäktige svarade medborgarnämndens ordförande Arnold Carlzon (KD) på Azra Muranovic (S) fråga om kommunens arbete mot våld i nära relation. Läs svaret i sin helhet nedan…

Fullmäktige fyllde kvoter

Fullmäktige fyllde kvoter

Nyheter Tre fyllnadsval gjordes under torsdagens kommunfullmäktige. …

Karl-Mats Bodestad: ”En sann glädje”

Nyheter Karl-Mats Bodestad ser rollen som kommunens överförmyndare som ett hedervärt uppdrag. ”Det är en sann glädje att få ta del av personalens kunskap”, säger den sympatiske och harmoniske Värnamobon…

Nyfikenheten lockade Maria till politiken

Nyfikenheten lockade Maria till politiken

Nyheter Nyfikenheten för människor lockade Maria Johansson till politiken. Nu är hon halvvägs genom sin första mandatperiod som ordförande i barn- och utbildningsnämnden…

Sammanträde i korthet

Sammanträde i korthet

Nyheter Verksamheter får bidrag och förslag till en tjänst i ny tappning. Så summeras medborgarnämndens senaste sammanträde…

Förening hoppas på bidrag

Förening hoppas på bidrag

Nyheter Föreningen RSMH Värnamo-Gislaved hoppas på positivt besked från medborgarnämnden…

Tufft ekonomiskt år för Medborgarnämnden

Tufft ekonomiskt år för Medborgarnämnden

Nyheter Medborgarnämnden gjorde underskott 2019 och prognosen pekar på fortsatt underskott…

Nämnd överklagar om tio miljoner

Nämnd överklagar om tio miljoner

Nyheter Medborgarförvaltningen i Värnamo kommun gör ett minus på 28 miljoner för i år me för tio av dem överklagar man…

Kommunen anmäld till IVO

Kommunen anmäld till IVO

Nyheter Kommunens handläggare har missköt sitt arbete när det gäller hjälp och stöd till en missbrukare. Det anser missbrukarens moder, som anmält saken till IVO. Som svarar att det ska undersöka fallet…

Fd SD-politiker vill förbjuda böneutrop i Värnamo

Fd SD-politiker vill förbjuda böneutrop i Värnamo

Nyheter I ett medborgarinitiativ vill förre SD-politikern Hans-Olof Carlsson förbjuda muslimska böneutrop i Värnamo kommun…

Valde socialt utskott

Valde socialt utskott

Nyheter I går valde medborgarnämnden i Värnamo kommun ett socialt utskott…

1 / 212

Tips