Nyheter

Karl-Mats Bodestad: ”En sann glädje”

Nyheter Karl-Mats Bodestad ser rollen som kommunens överförmyndare som ett hedervärt uppdrag. ”Det är en sann glädje att få ta del av personalens kunskap”, säger den sympatiske och harmoniske Värnamobon.

Karl-Mats Bodestad ser rollen som överförmyndare som ett hedervärt uppdrag.

Efter valet 2018 fick Karl-Mats Bodestad erbjudandet att bli Christer Fjordeviks ersättare som kommunens överförmyndare. 

– Jag blev jätteglad när Gottlieb (Granberg) efter valet gav mig den frågan. Han berättade att han hade funderat på att erbjuda mig det uppdraget, vilket kändes väldigt hedersamt. 

Under förra året valde Fjordevik att kliva åt sidan och Karl-Mats Bodestad fick frågan om att bli ordinarie på posten. Den 1 juli 2020 tillträdde han officiellt som överförmyndare i Värnamo kommun.

– Jag kände en sådan tacksamhet ända från första början, eftersom det här är ett roligt uppdrag. Christer kallade överförmyndarrollen som det enda politiska uppdraget som kräver utbildning. Jag känner att jag gör nytta och kan göra skillnad i människors liv. 

En överförmyndares huvudsakliga uppgift är att se till att en enskild persons tillgångar används för hans eller hennes nytta och att tillgångarna är placerade på ett tryggt sätt.

– I Värnamo finns ett överförmyndarkansli med fyra stycken handläggare och en verksamhetsanvarig. På kansliet handläggs alla ärenden för GGVV-regionen. Handläggarna sköter den dagliga kontakten med gode män och huvudmän och jag beslutar i ärendena, med bakgrund i tjänstemännens förarbete. En överförmyndare ska finnas i varje kommun; i Gnosjö och Vaggeryd finns en motsvarighet till mig, medan det i Gislaved finns en överförmyndarnämnd. 

Överförmyndarverksamheten kontrolleras i sin tur av länsstyrelsen, som gör tillsynskontroller en gång om året. Förutom att kontrollera att den enskilde personens tillgångar hanteras på bästa möjliga sätt, har överförmyndaren även ansvar för rekrytering och utbildning av gode män och förvaltare. 

– Det här systemet bygger helt enkelt på civilsamhället. De här personerna, framför allt gode män, är vanliga yrkesverksamma personer som uppfyller tre kriterier för att vara gode män: de får inte finnas i belastningsregistret, de får inte finnas i kronofogdens register och de ska ha goda samhällskunskaper. Det ska helt enkelt vara en person som samhället kan lita på.

Inte sällan är det många äldre personer som är gode män och Värnamo kommun arbetar för att hitta yngre förmågor som kan tänka sig sådana här uppdrag.

– Nu i veckorna håller vi på, med hjälp av en av kommunens kommunikatörer, att lägga upp en marknadsföringsplan för att locka nya förmågor. I samband med det här skapar vi även en kortare utbildning, där intresserade får lära sig mer djupgående om uppdraget. Om någon är intresserad av att bli god man eller förvaltare, kontakta kansliet i Värnamo.

Överförmyndarkansliet i Värnamo handlägger omkring 1 100 ärenden per år. Karl-Mats Bodestad brukar besöka verksamheten någon gång i veckan för att få en lägesrapport.

– Det bästa med den här verksamheten är att få vara en del i en professionell och kunnig organisation. Det är en sann glädje att få ta del av deras kunskap. Jag vill vara tydlig med att samarbetet fungerar riktigt bra. Vi respekterar varandra och har en bra dialog där alla känner sig komfortabla. Det är fotfolket som får det att fungerar dagligen. 

Förutom att vara överförmyndare, sitter Karl-Mats Bodestad även med i medborgarnämnden. 

– Det allra bästa med nämnden är den goda andan. 99 procent av ärendena tas i konsensus. Vi ser till medborgarnas bästa. Det är duktiga tjänstemän på förvaltningen och politikerna som sitter där är riktigt bra. 

Taggar

Dela