Mark- och exploatering

Byggherrar får möjlighet att slutföra projekt

Nyheter Kommunen ger möjlighet till förlängning av byggnadsvillkor vid försäljning av tomtmark för flerbostadshus och industri. …

Satsningar för miljarder: Det här händer i kommunen 

Satsningar för miljarder: Det här händer i kommunen 

Nyheter Här är listan över Värnamo kommuns projekt. …

Prognos pekar på starkt resultat 2022

Prognos pekar på starkt resultat 2022

Nyheter Trots stor ekonomisk oro med hög inflation och höga räntor visar prognosen för 2022 på ett starkt resultat för Värnamo kommun. …

Vill hjälpa växande företag

Vill hjälpa växande företag

Nyheter Värnamo kommun söker dialog med Bredaryds företagare för att kartlägga expansionsläget…

Garantell kan fortsätta växa

Garantell kan fortsätta växa

Nyheter I dag diskuterar kommunens högsta politiker möjligheten för Garantell att växa ytterligare. …

Klartecken för markuppdrag: ”Kratta i manegen”

Klartecken för markuppdrag: ”Kratta i manegen”

Nyheter Kommunstyrelsen får i uppdrag att lämna förslag på lämpliga och attraktiva områden för byggande av flerbostadshus och enfamiljsvillor i kransorterna…

Vill möjliggöra för nya bostäder i kransorterna

Vill möjliggöra för nya bostäder i kransorterna

Nyheter Ledande politiker föreslår att kommunen förbereder ytterligare mark för bostadsbyggande i kransorterna. …

Godkände nya tomtpriser: ”Det finns en stark efterfrågan”

Nyheter Kommunfullmäktige sa ja till de föreslagna tomtpriserna på Bredasten…

Tomtpriser på Bredasten under lupp

Nyheter Kommunfullmäktige diskuterar nya tomtpriser på Bredastens industri- och verksamhetsområde…

Ändrad detaljplan ut på granskning

Nyheter I dag går förslaget om ändrad detaljplan för Häggegårdsområdet i Bredaryd ut på granskning…

Tips