Nyheter

Prognos pekar på starkt resultat 2022

Nyheter Trots stor ekonomisk oro med hög inflation och höga räntor visar prognosen för 2022 på ett starkt resultat för Värnamo kommun.

Trots stor ekonomisk oro med hög inflation och höga räntor visar prognosen för 2022 på ett starkt resultat för Värnamo kommun. Pressbild

Prognosen pekar på ett resultat på 122 miljoner kronor, vilket i så fall är 49 miljoner kronor mer än vad kommunen har räknat med i budgeten för 2022. Skillnaden kan till stor del förklaras med att skatteunderlaget är starkare än förväntat, det vill säga att kommunen kommer att få större intäkter i form av skatt från invånarna än beräknat. Kommunen räknar också med realisationsvinster av engångskaraktär som påverkar resultatet positiv, till exempel försäljning av exploateringsmark.

– Resultatet för de kommunala nämnderna ser enligt prognosen ut att bli 35 miljoner kronor sämre än vad vi räknar med i budgeten. Störst underskott finns i omsorgsnämnden och medborgarnämnden. Alla nämnder med underskott har tagit fram åtgärdspaket, som redovisades för kommunstyrelsen i augusti. En del kostnader är dock svåra att påverka på kort sikt, säger Johanna Svensson, ekonomichef i Värnamo kommun.

Utmaningar framöver

Precis som andra kommuner i landet har Värnamo stora ekonomiska utmaningar framöver. Prisökningarna kommer att påverka kommunen fullt ut under 2023. Då ökar även kommunens pensionskostnader markant, dels som följd av ett nytt pensionsavtal, dels som följd av att pensionen räknas upp med inflationen. Utöver det väntas ökade elpriser att påverka Värnamo kommun 2024, då det avtal som kommunen har nu går ut. Kommunen står också inför stora investeringsprojekt, till exempel nybyggnation av två skolor och tre förskolor.

Ständigt förbättringsarbete

De två senaste åren har Värnamo kommun redovisat starka resultat och prognosen för helåret 2022 visar att även innevarande år kommer att stärka den ekonomiska ställningen. Stort fokus finns också i verksamheten på ett ständigt förbättringsarbete och att säkerställa effektiva rutiner och processer. Det ger kommunen en god grund att stå på, även om kommande år förväntas bli utmanande från ett ekonomiskt perspektiv.

– Kommande år kommer att bli utmanande ur ett ekonomiskt perspektiv, därför är det välkommet med ett starkt årsresultat 2022. Detta, tillsammans med det viktiga arbete som nämnderna gör och har gjort för att säkerställa effektivitet och kvalitet i verksamheten, ger kommunen bättra förutsättningar i oroliga tider, säger Mikael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande.

Källa: Pressmeddelande från Värnamo kommun

Taggar

Dela


1 reaktion på Prognos pekar på starkt resultat 2022

Sluta spara på vårt enda gymnasium i Värnamo, Figy, man kan inte koka soppa på en spik! Skolan är grunden till alla yrken i samhället och en väg till goda samhällsmedborgare.

Kommentarsfunktionen är stängd