Nyheter

Klartecken för markuppdrag: ”Kratta i manegen”

Nyheter Kommunstyrelsen får i uppdrag att lämna förslag på lämpliga och attraktiva områden för byggande av flerbostadshus och enfamiljsvillor i kransorterna.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast den sista oktober lämna förslag på lämpliga och attraktiva områden för byggande av flerbostadshus och enfamiljsvillor i kransorterna. Bilder: Pixabay/David Alin

På försommaren berättade vi om kommunalrådens förslag att kommunen förbereder ytterligare mark för bostadsbyggande i kransorterna.

I kväll var frågan uppe i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C) var snabbt uppe i talarstolen och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

– Vi har under ett antal landsbygdsdialoger och näringslivsdialoger pratat mycket om att bygga bostäder utanför Värnamo tätort. Någon har velat att vi ska gå in med ett hårt direktiv till Finnvedsbostäder och helt enkelt tala om att ”nu ska ni bygga där och nu ska ni bygga där”. Det är vi inte så glada för, att ta bort den handlingsfrihet för den styrelse som är tillsatt för att sköta bolaget. I stället kommer det här förslaget. Tanken med det här förslaget är att så att säga kratta i manegen. Det ska finnas attraktiva lägen som är planerade och vara säljbara för den som vill etablera bostäder i andra orter i kommunen än i tätorten. I tätorten sköter det sig mer eller mindre självt. Så om nu någon, om det nu är Finnvedsbostäder eller någon privat etablerare eller vem som helst, som säger att ”jag vill bygga bostäder där”, ja då finns marken och den är redan detaljplanerad. Annars är startsträckan minst två år och oftast mer, så det är tanken med detta.

Ett enigt kommunfullmäktige ställde sig bakom förslaget och beslutade att kommunstyrelsen får i uppdrag att lämna förslag på ytterligare lämpliga och attraktiva områden för byggnation av flerbostadshus och enfamiljsvillor i orter utanför Värnamo, att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att så snart som möjligt upprätta detaljplaner för utpekade områden samt att konkreta förslag, innehållande även finansiering, ska presenteras för kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2022. 

Taggar

Dela


1 reaktion på Klartecken för markuppdrag: ”Kratta i manegen”

Med de byggkostnader som nu är blir det inte mycket byggt.
Oavsett tillgång till attraktiva tomter.
Se exempelvis på det för byggnation sedan länge klara området i Bredaryd. Häggårdsområdet.
Ännu ingen som vågar satsa 3-4 miljoner med de elpriser och löneläge som nu är.

Kommentarsfunktionen är stängd