Nyheter

Ändrad detaljplan ut på granskning

Nyheter I dag går förslaget om ändrad detaljplan för Häggegårdsområdet i Bredaryd ut på granskning.

Mellan den 7 december 2020 och den 15 januari 2021 har kommunens invånare chansen att tycka till om en planändring för den västra delen av Häggegårdsområdet i Bredaryd.

Syftet med planändringen är att se över byggrätten för villatomterna i den södra delen av planområdet och möjliggöra för byggnation av radhus, kedjehus och grupphus inom den nordvästra delen av det aktuella området. Frans Martinsson, exploateringsingenjör på Värnamo kommun, kan inte redogöra för exakt hur många villatomter den berörda ändringen i detaljplanen möjliggör.

– Det jag kan säga är att nu i etapp 1 bygger Värnamo kommun ut infrastruktur som möjliggör byggnation inom 13 villatomter i området. De tomterna kommer att släppas till tomtkön så snart ändringen av detaljplanen är klar, troligen våren/försommaren 2021 om allt går enligt nuvarande tidplan. Arean på det större kvarteret avsett för gruppbyggda småhus eller små flerbostadshus är cirka 14 500 kvadratmeter. Området har 35 procents byggrätt i två våningar. Det innebär att det går att tillskapa cirka 50-70 lägenheter/grupphus, beroende på storlek och utformning, säger han.

Frans Martinsson berättar att det finns ett intresse om att bygga i området.

– Många ställer frågor genom kommunens kontaktcenter. Vi har nio personer i tomtkö i Bredaryd. Tomterna är slut i Bredaryd efter villabyggnation under senare år och det finns en efterfrågan på fler tomter. Efterfrågan och att tomterna är slut är den största anledningen till att vi bygger ut området. Vad gäller det större området har flera exploatörer muntligen visat intresse, men det finns inget konkret eller någon utpekad byggherre ännu. Även det kvarteret är tillgängligt för byggnation till sommaren 2021 om allt går enligt planerat med planändringen.

Värnamo kommun hoppas på ett stort intresse vid tomtsläpp.

– Vi tycker att det är ett trevligt bostadsområde! Kommunen har bland annat byggt en ny gång- och cykelväg via en befintlig tunnel under länsväg 153 in till skolor, affärer och annan service i Bredaryd, säger Frans Martinsson.  

Taggar

Dela