Nyheter

Godkände nya tomtpriser: ”Det finns en stark efterfrågan”

Nyheter Kommunfullmäktige sa ja till de föreslagna tomtpriserna på Bredasten.

Kommunfullmäktige beslutade om höjda tomtpriser på Bredasten etapp 3. Grafik: Värnamo kommun  [1/2]

Kommunfullmäktige beslutade om höjda tomtpriser på Bredasten etapp 1 och 2. Grafik: Värnamo kommun  [2/2]

Under förra veckan berättade vi om kommunens förslag till nya tomtpristaxor på Bredastens industri- och verksamhetsområde.

På kommunfullmäktiges sammanträde under torsdagen diskuterades frågan. Först upp i talarstolen var kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C).

–En del säger att politik är tråkigt men i dag är det riktigt roligt tycker jag, för vi höjer priserna. Hur kan vi göra det? Jo, det kan man bara göra när det är tryck i lådan och det finns en stark efterfrågan. Det fanns tider när vissa hävdade att vi skulle skänka bort tomterna för att det fanns ingen som var intresserad trodde man. Det är bra tycker jag och vad betyder då de här priserna? Tidigare var det en taxa i hela kommunen, nu är det en differentierad taxa beroende på hur attraktiv en tomt är. De som dikterar villkoren är de som etablerar sig, är de beredda att betala de här priserna så är de ju värda de här pengarna. För de som har studerat handlingarna så är det olika priser, högst priser får man betala för bästa exponeringsläge, alltså utmed E4:an. Näst mest för tomter utmed 27:an och minst för tomter mitt i området. Sedan kan man ju se att priserna gäller det nya industriområdet, men det finns även med priser för det gamla industriområdet. Varför det nu då, för där är allt sålt? Jo, det är så att man har 24 månader på sig att bygga normalt sett från att man har satt en kråka på avtalet och där är vi inte riktigt än, så någon kan misslyckas med sin etablering och då måste vi ha en ny taxa för det så att de inte blir en affär att köpa på gamla tomter. Sedan vill jag bara lägga till att en person som ska hedras för att ha arbetat för att få igenom de här priserna slutar i morgon (läs fredag) och han heter Lars Magnusson, så honom ska vi tacka för det här tänket och för att vi har stått pall och hållit fast vid att vi tycker att det vi har utvecklat är värt någonting. Tack.

Jörgen Skärin (MP) yrkade även han bifall till kommunstyrelsens förslag.

– Det här med att sätta priser på tomter kan man ifrågasätta. Vi från Miljöpartiet har hela tiden hävdat att fet finns marknadsmässiga priser och äntligen har vi fått upp priserna på industrimarken. Vad är en tomtmark egentligen? Man kan se det till byggnadskostnaden. En tomt för 280 kronor per kvadratmeter av en industrifastighet är i dag mellan 10 000 till 15 000 kronor per kvadratmeter och man har en byggrätt på uppemot 60 procent av fastigheten. Tomten är inte det stora värdet i att etablera sig utan det är oftast läge och givetvis vad det är för kultur i bygden och industrin och andra värden som avgör. Marknadspriset på tomterna börjar nu likna de nivåer de ska ligga på, så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.

Ett enigt fullmäktige beslutade att anta de nya tomtpriserna. De nya priserna gäller från och med den 1 mars 2022 och ser ut som följer:

Bredasten etapp 3

Kvarteret Hematiten med exponeringsläge mot E4:an = 280 kronor per kvadratmeter
Kvarteret Hematiten utan exponeringsläge mot E4:an = 200 kronor per kvadratmeter
Kvarteret Dolomiten = 200 kronor per kvadratmeter
Kvarteret Skiffern = 200 kronor per kvadratmeter
Kvarteret Flintan = 200 kronor per kvadratmeter

Bredasten etapp 1 och 2

Kvarteret Kalkstenen = 220 kronor per kvadratmeter
Kvarteret Graniten = 170 kronor per kvadratmeter
Kvarteret Porfyren = 170 kronor per kvadratmeter
Kvarteret Gnejsen = 170 kronor per kvadratmeter

Kommunfullmäktige beslutade även att grovplaneringsavgiften för kvarteren Hematiten, Dolomiten, Skiffern samt Flintan sätts till 100 kronor per kvadratmeter + moms.

Taggar

Dela