Nyheter

Satsningar för miljarder: Det här händer i kommunen 

Nyheter Här är listan över Värnamo kommuns projekt.

Värnamo kommun investerar för miljarder de kommande åren. Bilder: David Alin/Arkiv

Under morgonens frukostmöte med Värnamo Näringsliv berättade Jan Lindeberg, chef för mark- och exploatering på Värnamo kommun, och fastighetschefen Stefan Åberg om vad som är på gång i kommunen.  

– Det händer jättemycket över hela kommunen. Som exempel har vi färdigställt ett nytt bostadsområde på Häggegården i Bredaryd,  vi har ny detaljplan för handel på gång längs riksväg 27 vid Forsheda, en ny utökad detaljplan för befintlig industri i Horda, en ny detaljplan för industri i Bor och i Hörle kriminalvårdsanstalten. Bredasten har utökats med ytterligare 30 hektar industrimark, där har vi en större etablering på gång, och runt Värnamo stad har vi flera bostadsområden på gång. Prostsjöområdet ser vi som ett jättespännande område, som i princip blir en ny stadsdel i Värnamo med ny förskola, bostäder, arenan och blandad bebyggelse för ny verksamhet. På infrastruktursidan arbetar vi bland annat för att få till en gång- och cykelväg till Hörle och den sista biten gång- och cykelväg från Helmershus in till Värnamo, säger Jan Lindeberg.

Stefan Åberg pratade om investeringarna och tekniska förvaltningens nuvarande och kommande projekt.

– Vi har ett gigantiskt investeringsberg, men det här är projekt som driver samhällsutvecklingen framåt. I en budget brukar vi prata om femårsperioder. Över den kommande femårsperioden har vi ett behov på 1,5 miljarder kronor, för nästkommande femårsperiod ett lika stort behov, och vi har projekt för 1 miljard på gång i kommunen just nu. Tekniska förvaltningen har ett 80-tal projekt i rullarna just nu, med kostnader från 100 000 upp till 210 miljoner. Men förutom de pågående projekten pratar vi även nästnästa grundskola, viadukten som är en het potatis, en ombyggnad av stadshuset och flera skolkök samt en ny simhall. Bara en ny simhall kostar 350 miljoner kronor, det för respekt med sig. Vi jobbar med skattemedel och då är det viktigt att hitta synergieffekter, avrundar Stefan Åberg.

– Alla våra projekt ligger alltså på 3 miljarder kronor. Då ska ni ta med i beräkningen att Kriminalvården går in med 2 miljarder kronor i anstaltsetableringen. Vi är jätteglada över att få den investeringen, både ur ekonomiskt perspektiv men även eftersom det i ett första läge genererar 200 arbetstillfällen inom flera yrkeskategorier som inte finns här sedan tidigare, avrundar Jan Lindeberg.

Detaljplaner och större exploateringar på gång utanför Värnamo stad

Bredaryd: Bostäder på Häggegårdsområdet samt flera olika ändrade detaljplaner för företag på Industrivägen 

Forsheda: Ny detaljplan för handel intill riksväg 27

Hörle: Anstalt för Kriminalvården

Bor: Ny detaljplan för industri, med anledning av den nya förbifarten förbi Bor 

Rolstorp: Ny detaljplan för bostäder 

Horda: Ny utökad detaljplan för befintlig industri 

 

Exploateringar på gång i Värnamo

Bredasten 3: Byggande av verksamhetsområde samt påbörjad försäljning 

Helmershus norra: Byggande av bostäder samt förskola 

Helmershus södra: Byggande av villatomter (klart 2022 – släpps våren 2023)

Kvarteret Kärleken: Byggande av bostäder

Kvarteret Rudan (där Sten Stures tidigare låg): Bostäder, centrum 

Mossle: Byggande av vårdcentral, förskola och bostäder. Försäljning av villatomter samt en pågående markanvisningstävling.

Skogsfållen (på Vråen): Byggande av bostäder

Södra infarten till Värnamo: Byggande av nytt polishus samt ytterligare verksamhet 

Prostsjöområdet: Byggandet av bostäder samt förskola

 

Pågående detaljplaner i Värnamo

Del av Ljusseveka 2:1: Prostsjöområdet 

Del av Nöbbele 7:2: Nytt bostadsområde snett mitt emot Vandalorum 

Kvarteret Aftonfalken: Julias väg

Kvarteret Göken: Västermogatan/Brännerigatan

Kvarteret Spjutet och Höken: Nuvarande Hemköpsparkeringen

Kvarteret Vindruvan med flera: Centrala Värnamo 

Kvarteret Tre Liljor med flera: Fastigheten där Best Western Hotel med flera finns

Skogsfållen: Nytt bostadsområde på Rörstorpsområdet

Sörsjö 3:1: Ny industrimark samt utbyggnad för Garantells verksamhet 

Västhorja 12:5:  Västhorjaskolan 

 

Infrastrukturprojekt 

Gång- och cykelväg till Hörle 

Gång- och cykelväg sista biten från Helmershus till Värnamo 

Ny anslutningsväg till arena och Prostsjöområdet 

Trafikverket bygger om Värnamo stationsområde, vilket skapar förutsättningar för framtida exploatering

Trafikverket planerar även för förbifart Bor, sträckan Bredasten-Bor (2+1-väg)

 

Tekniska förvaltningens projekt

Exposkolan: Byggandet av två flyglar åt omsorgsförvaltningen 2023-2024

Finnvedens gymnasium: Köksombyggad (klart hösten 2023)

Ny fotbollsarena: Klar till seriepremiär 2025 

Ny förskola Ekenhaga: Klar till våren 2024

Ny förskola Jannelund: Klar till våren 2024 

Ny förskolan Magnusgatan: Klar till våren 2024

Trälleborg: Ny grundskola för F-6 samt särskolan, Trälleborgsskolan, klar till hösten 2024

Park Arena: Ny idrottshall på Gröndalsområdet, klar hösten 2023

Västhorja: Ny grundskola F-3, Västhorjaskolan, för cirka 350 elever klar 2025

VA: Cirka 100 miljoner kronor per år: 

– Ledningsförnyelse

– Reservvatten

– Överföringsledningar 

– Verksamhetsområde

 

Kommande projekt 

Enehagens skola: Köksombyggnad

Rörstorpskolan: Köksombyggnad 

Ny simhall 

Ombyggnad av Värnamo stadshus 

Viadukten – ny förbindelse

—————

Vad tycker du om kommunens miljardsatsningar?  Kommentera gärna, men tänk på nedanstående regler.

Om kommentarer

Du som kommenterar tänk på det här:

Inga påhopp tolereras på politiker, andra personer, föreningar, myndigheter eller andra. Inga svordomar eller antydningar till detta tillåts, då tas kommentaren bort med automatik. Rasism är självklart inte tillåtet.

Vi vill gärna att ni använder ert riktiga namn eller har ett återkommande alias. Ibland tvingas vi ta bort kommentarsmöjligheten på grund av att våra regler inte följs.

Blir det ingen bättring så kommer vi att förändra möjligheten att kommentera.

Taggar

13 reaktioner på Satsningar för miljarder: Det här händer i kommunen 

Gratis busskort för barn och ungdomar, en vinst för både ungdomarna och miljön.
Med tanke på att en hel del aktiviteter förläggs i centralorten ger då detta kort ett likvärdigt sätt att möjliggöra en meningsfull fritid för alla ungdomar i kommunen.
Viktigt att möjliggöra transporter från våra ytterområden till aktiviteter på annan ort i kommunen.
Förhoppningen med ett gratis busskort är att det ökar deras vilja att åka kollektivt idag och i framtiden vilket är en viktig del i kommunens arbete för hållbar utveckling.
Detta kan även medföra att fler åker med bussarna vilket gör att man tydligare ser
vilka linjer folk reser med och vilka som därmed måste prioriteras.

Äldreomsorgen som inte räcker till ska vi strunta ännu mer om dem. Finns snart inga utbildade kvar där

Tack för informationen. Såå bra för oss här ute i Rydaholm att få reda på vad ni gör för våra gemensamma skattepengar i Värnamo kommun. Synd bara att ni inte ser vet om vad vi behöver här ute.

Jo men i kringorterna som här i Tånnö så satsas det stort. De senaste 10 åren så har vi ju fått en litet bollplank och en hel papperskorg här ute…

Till oss som bor i kransorterna till stora staden Värnamo. Borde begära eller ha lägre kommunalskatt. Vad satsas det på där? Inget. Får väl sköta oss själva som vanligt är.

Inte säker var jag läste det, men som många andra större orter/städer, så förtätas centrum med nya bostäder men med mindre möjlighet för företagande och parkeringsmöjligheter, detta är säkert bra för dem som då bor i centrum, men väldigt opraktiskt för de som vill in dithän.

Så det som händer är, det som idag kallas centrum, bara kommersats vara ett nytt bostadsområde mer likt ett miljonprogram och ett nytt centrum kommer att ligga där affärerna får plats.

Så frågan är, hur rimmar det med att lyckas locka hit ännu fler invånare?

Och undrar även som en annan kommentar, är kransorterna så ointressanta?

Har förstått, då prisökningarna i Värnamo är oproportionerligt höga, vill många ut till just kransorterna. Vore nog en bra ide att öka service till dem också, att göra även dem betydligt attraktivare, för så kul är inte Värnamo stad.

Oj mycket satsning på staden Värnamo, men är satsningen på nya idrottshallar och renovering av skolor utanför staden ?

Kommentarsfunktionen är stängd