Företagande

Självförsörjningen i länets kommuner visar på stora skillnader

Notiser Skillnaderna i hur stor andel av befolkningen i arbetsför ålder som försörjer sig på eget arbete variera mycket mellan länets 13 kommuner. Det visar siffror från SCB som Svenskt Näringsliv tagit fram. – Samtidigt som företagen i Jönköpings län har stora svårigheter att hitta arbetskraft är det alldeles för många som inte är självförsörjande. Det är något som behöver förbättras, både för individer, företag och samhället, säger Anna Gillek, regionchef för Svenskt Näringsliv i Jönköpings län…

Företagare diskuterar planförslag

Företagare diskuterar planförslag

Nyheter "Har kommunen tänkt rätt för mitt företag?" Den frågan ställer sig medlemmarna i Värnamo Näringsliv, när nätverket tillsammans med kommunen bjuder in till ett digitalt dialogmöte om förslaget till en ny fördjupad översiktsplan för Värnamo stad…

Tydliga effekter av pandemin på skatteintäkterna

Notiser Företagens försäljning föll med åtta procent och spridningen av löneinkomsterna ökade. Det är två av effekterna av Coronapandemin på ekonomin enligt en ny studie som baseras på Skatteverkets register över skatteinbetalningar och arbetsinkomster…

Tillväxtprofil välkomnar miljonsatsning

Tillväxtprofil välkomnar miljonsatsning

Nyheter Stefan Timhagen, ordförande i näringslivsföreningen i Lanna-Bredaryd, välkomnar Bredaryds Bud och Godstrafiks miljonsatsning…

Företagarna ser positivt på framtiden

Notiser Ökad efterfråga och arbetslösheten minskar i länet. Länets företagare ser ljust på framtiden…

Fler företag i våra bygder

Nyheter Antalet företag i Sverige fortsätter att växa långsamt och kommunerna i Östbo ligger klart över riksgenomsnittet. Jönköpings län ligger mycket bra till…

Kommunen får bättre betyg

Kommunen får bättre betyg

Nyheter Värnamo hamnar på plats 55 av 193 medverkande kommuner i SKL:s, Sveriges kommuners och landstings, öppna jämförelse av näringslivsklimatet…

Tips