Nyheter

Näringslivschefen om rankingen: ”Gynnsamt företagsklimat ger resultat”

Nyheter Anki Hansson på Värnamo Näringsliv kommenterar kommunens kliv uppåt i årets småföretagarindex.

Anki Hansson. Bild: Pressbild

Häromdagen berättade vi att Värnamo kommun har klättrat 25 platser i årets småföretagarindex. En person som gläds över beskedet är Anki Hansson, chef på Värnamo Näringsliv. 

Höjningen visar att vårt långsiktiga arbete med att skapa ett gynnsamt företagsklimat i vår kommun har gett resultat. Vi på Värnamo Näringsliv arbetar aktivt för att företagen ska bli mer konkurrenskraftiga och att det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag i vår kommun.

Vad ser du för anledning bakom höjningen?

– Jag vill säga att det är många olika parametrar som ligger bakom detta.

En av dem är att vi ständigt arbetar aktivt för att stärka vårt näringsliv och detta gör vi bland annat genom att anordna företagsdialoger för att diskutera kring näringslivsfrågor tillsammans med företagare, politiker och kommunala tjänstepersoner. Syftet med dialogerna är ha närmare kontakt med företagarna och lyssna på vad som kan förbättras och underlätta för dem i vår kommun.

Vi gör även cirka 100 företagsbesök varje år där vi får möjlighet att besöka företagen i vardagen och lyssna in synpunkter/idéer för att se om det finns något vi kan göra för att underlätta att driva företag i vår kommun. 

Småföretagarnas Riksförbund lyfter fram trygghetsinsatser, demografin och andelen företagsamma som drar upp kommunens betyg medan skolsystemet är en relativ svaghet. Hur ser din uppfattning ut?

– Här behövs det en större koppling mellan skola och näringsliv samt en röd tråd som finns med under hela skoltiden. Bland annat genom studiebesök på företag, praktik, projekt som är kopplade till näringslivet med mera. Vi behöver även utbilda till det som vårt näringsliv efterfrågar.

Vad ser du för utmaningar för småföretagandet i kommunen framöver?

– Det kommer bli en tuffare tid framöver för företagen med hög inflation, höjda räntor, skenande elpriser, krigets påverkan och andra omvärldsfaktorer.

Taggar