Nyheter

Förbättrade förutsättningar för småföretagare i Värnamo

Nyheter Förutsättningarna för små företag i Värnamo är bättre än i de flesta andra kommuner i landet. Det visar en stor kartläggning av Småföretagarnas Riksförbund.

Med Småföretagarindex kan Småföretagarnas Riksförbund för tredje året i rad visa förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets samtliga 290 kommuner.

Värnamo kommun är rankad 63 av 290. Det är 25 placeringar bättre än förra året. Möjligheterna att livnära sig som småföretagare är med andra ord bättre än i många andra kommuner.

– Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin. De skapar jobb och tillhandahåller efterfrågade produkter och tjänster på den lokala marknaden. Småföretagarindex visar hur förutsättningarna ser ut mellan olika kommuntyper och vilka konsekvenser det innebär, säger förbundsordförande Peter Thörn i ett pressmeddelande.

Syftet med rankingen är att beskriva förutsättningarna för företagande, snarare än att betygsätta kommunens verksamhet. Rapporten utgör ett användbart underlag för företagare, kommuner, myndigheter och politiker för identifiering av olika förbättringsbehov.

Av samtliga kommuner i Jönköpings län har Aneby bäst förutsättningar och hamnar på plats 20 av 290. Eksjö ligger lägst i länet (plats 156 i hela landet).

Utmaningar och möjligheter i Värnamo

Baserat på offentlig statistik har Småföretagarnas Riksförbund analyserat nio olika dimensioner av företagande för att ge en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. Värnamo ligger påtagligt bättre till än snittet i åtta av dessa och sämre i en.

Det är framför allt trygghetsinsatser, demografin och andelen företagsamma som drar upp kommunens betyg medan skolsystemet är en relativ svaghet.

Stora skillnader mellan kommuntyper

Småföretagarindex visar att de bästa villkoren för företagande finns i storstäder, i pendlingskommunerna kring storstäderna och i landsbygdskommuner med en stark turismsektor. De sämsta villkoren finns i glesbefolkade kommuner utan turism.

Rankingen toppas i år av Ydre kommun i Östergötland, följt av skånska Vellinge och Älvsbyn i Norrbotten. En intressant förändring är att storstadskommunerna fått viss konkurrens av kommuner utanför dessa.

De kommuner som kan erbjuda små företag bäst förutsättningar har också bäst ekonomi. De 50 kommuner med högst betyg har 3,8 procentenheter lägre arbetslöshet än de 50 kommuner med sämst betyg.

Värnamo är, enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) definition, en mindre stad/tätort. Det finns sammanlagt 29 sådana här kommuner. Värnamo klarar sig bättre än de flesta av dem och är rankad sex av 29.

– De viktigaste åtgärderna, för en regering efter valet, är att förbättra villkoren för småföretagare genom att sänka arbetsgivaravgiften och garantera att polisen följer upp alla brott mot företag runt om i hela landet. Det måste bli tryggare och mer lönsamt att driva företag i Sverige, säger Peter Thörn, Småföretagarnas Riksförbund.

Statistik: Småföretagarnas Riksförbund

Taggar

Dela