Nyheter

Ny undersökning: Så tycker näringslivet om företagsklimatet i Värnamo 

Nyheter Företagarnas förtroende för Värnamo kommun har minskat sedan förra året. Det står klart när Svenskt Näringsliv i dag presenterar resultatet från den årliga enkätundersökning där fler än 32 000 företag fått ge sin syn på företagsklimatet i sina respektive kommuner.

Företagarnas förtroende för Värnamo kommun har minskat sedan förra året. Arkivbild.

På uppdrag av Svenskt Näringsliv har det lokala företagsklimatet i Sveriges alla 290 kommuner undersökts årligen sedan 2001. Betygen sätts på en 6-gradig skala där 3=godtagbart och 4=bra

— Det är viktigt att våra kommuner tar företagsklimatet på allvar. Det är en oerhört viktig fråga, för när företagen trivs och ges rätt förutsättningar för att växa, utvecklas och anställa – då går det också bra för kommunerna. Att arbeta fokuserat med företagsklimatet i kommunen ger en win-win-situation, säger Anna Gillek, regionchef på

Värnamo

Betygen för företagsklimatet i Värnamo har backat under några år men i år ser Svenskt Näringsliv att betygen ligger mer eller mindre still. Kommunen får ett sammanfattande omdöme på 3,6.

– Men att påstå att företagsklimatet i kommunen är dåligt kan man inte göra, men utifrån tidigare års betyg vet vi att det kan bli ännu bättre. Ser vi till enskilda frågor så är informationen från kommunen och tillgången på arbetskraft två av de delfrågor som får lägst betyg från företagen och i de frågorna hoppas jag nu att man nu tar ett omtag och att man lyssnar till företagen och vad det är de har för behov. En annan fråga där betyget backar (-0,2) är kommunens service och bemötande. Då Värnamo tidigare har fått betydligt högre betyg från företagen hoppas jag nu att kommunen tar ett ordentligt omtag vad gäller företagsklimatet, att man möter företagen och lyssnar på deras tankar om vad som kan bli bättre och agerar på det, säger Anna Gillek.

Bild över resultaten i enkäten under de senaste tio åren.

Taggar

Dela


1 reaktion på Ny undersökning: Så tycker näringslivet om företagsklimatet i Värnamo 

Otroligt att man ser att kommunens satsning på företagande inte når fram. Från 2018 så går det utför .Då implementeras Gummifabrikens koncept den kreativa mötesplatsen med näringsliv i fokus samt exploateringsmark som ställs till förfogande i stora arealer med kommunala medel. Något att fundera över för Alliansen.

Kommentarsfunktionen är stängd