Fritidsavdelningen

Så mycket får föreningar betala för att hyra simhallen

Så mycket får föreningar betala för att hyra simhallen

Nyheter Visste du att föreningar kan hyra Värnamo simhall? Här får du veta det mer om prissättningen…

Så mycket kostar det att hyra Borgenstugan

Så mycket kostar det att hyra Borgenstugan

Nyheter Sugen på att anordna någon typ av arrangemang eller idrottsaktivitet i kommunens lokaler? Här får du veta mer om kostnaderna…

Så mycket kostar det att hyra ishallarna

Så mycket kostar det att hyra ishallarna

Nyheter Sugen på att anordna någon typ av arrangemang eller idrottsaktivitet? Vi ger er den uppdaterade prislistan för kommunens ishallar…

Så mycket kostar det att hyra kommunens fotbollsplaner

Så mycket kostar det att hyra kommunens fotbollsplaner

Nyheter Sugen på att anordna någon typ av arrangemang eller idrottsaktivitet? Vi ger er den uppdaterade prislistan för kommunens fotbollsplaner…

Så mycket kostar det att hyra kommunens sporthallar

Så mycket kostar det att hyra kommunens sporthallar

Nyheter Sugen på att anordna någon typ av arrangemang eller idrottsaktivitet? Vi ger er den uppdaterade prislistan för kommunens verksamheter…

Så blir entrépriserna i simhallen

Nyheter Fritidsavdelningen ansåg att en prishöjning i nivå med inflationen skulle ge kommunens föreningar problem. Kommunfullmäktige tänkte på samma sätt. …

En lyckad miljonsatsning

En lyckad miljonsatsning

Nyheter Föreningsmiljonen väcker intresset bland kommunens föreningar. …

Styrkebeskedet: Atletklubb får ett lyft

Styrkebeskedet: Atletklubb får ett lyft

Nyheter Värnamo Atletklubb vill bredda verksamheten. Nu har tekniska utskottet sagt sitt i frågan. …

Vill införa livsstilsprojekt permanent

Nyheter Tekniska förvaltningen vill att satsningen på en hälsosam livsstil för gravida och småbarnsföräldrar införs permanent i verksamheten…

Vill ge föreningslivet en egen gala

Vill ge föreningslivet en egen gala

Nyheter Fritidsavdelningen vill lyfta, stärka och uppmuntra de ideella krafter och det samhällsansvar föreningar tar genom en föreningsgala i februari nästa år. …

Föreningsmiljon ska hjälpa föreningar på fötter

Föreningsmiljon ska hjälpa föreningar på fötter

Nyheter Pandemin har varit tuff för såväl föreningar och stiftelser som folkhälsan. Det ska kommunens föreningsmiljon råda bot på under 2022. – Tanken är att inspirera till fysisk aktivitet och social gemenskap, säger fritidschefen Johan Arvidsson…

Tummen upp för föreningsmiljon

Nyheter Föreningar och stiftelser får möjlighet att genomföra aktiviteter för att förbättra folkhälsan efter pandemin. Det står klart efter kommunstyrelsens senaste möte. …

Får utöka föreningsvandringarna

Får utöka föreningsvandringarna

Nyheter Kommunstyrelsen gav klartecken till att avsätta en årlig budget på 200 000 kronor för utökade föreningsvandringar…

Vill utöka föreningsvandringar 

Vill utöka föreningsvandringar 

Nyheter För att öka kommuninvånarnas trygghet ser kommunledningsförvaltningen ett behov av en ökad vuxennärvaro. Nu föreslår förvaltningen kommunstyrelsen att avsätta en årlig budget på 200 000 kronor för utökade föreningsvandringar. …

Bibliotek, fritidsanläggningar och idrottsanläggningar öppnas

Bibliotek, fritidsanläggningar och idrottsanläggningar öppnas

Nyheter Med anledning av ändrade restriktioner öppnar Värnamo kommun delar av sin verksamhet…

Kontrollerar att restriktioner följs

Nyheter Fritidsavdelningen och samhällsbyggnadsförvaltningen kontrollerar att restriktioner efterlevs…

Tips