Nyheter

Bibliotek, fritidsanläggningar och idrottsanläggningar öppnas

Nyheter Med anledning av ändrade restriktioner öppnar Värnamo kommun delar av sin verksamhet.

På en pressträff vid lunchtid presenterade Värnamo kommun ändrade riktlinjer för kultur- och fritidsverksamheten. De  nya riktlinjerna är följande:


Bibliotek

– Samtliga folkbibliotek i länet öppnar måndag 18 januari och framåt under parollen ”Lämna- Låna-Gå”. Ärenden ska genomföras så snabbt som möjligt. Max 15 minuter.

– Även filialerna öppnar, men stängt för allmänheten under skoltid.

– Stadsbiblioteket har stängt på söndagar tills vidare och stänger klockan 19 på vardagar.

– Biblioteksbussens turer fortsatt inställda. Bussen ersätts med hemkörning av böcker.

– Avhämtning och utkörning av böcker fortsätter. Höjt tak för digitala medier.

– Vid risk för trängsel stängs dörrarna och ”en in, en ut” gäller.

– För att undvika trängel, kommer kommunen kommunicera vilka tider det är mest respektive minst publikt flöde.

– Undvik besök i större sällskap.

– Ingen fysisk programverksamhet.

 

Fritidsgårdsaktiviteter 

– Verksamheterna erbjuder enbart riktade aktiviteter som är tidsbegränsade.

– Aktiviteter arrangeras utomhus.

– Aktiviteter planeras och arrangeras för så homogena grupper som möjligt utifrån parametrar som åldrar, skol- och klasstillhörighet. Åldersintervaller är: 10-12 år, 13-15 år och 16-19 år.

– Grupperna omfattar som mest 8 deltagare, inkluderat ledare.

 

Riktade verksamheter

– Verksamheterna erbjuder enbart riktade aktiviteter som är tidsbegränsade.

– Aktiviteter planeras och arrangeras för så homogena grupper som möjligt utifrån parametrar som åldrar, skol- och klasstillhörighet. Åldersintervaller är: 10-12 år, 13-15 år och 16-19 år.

– Gruppernas storlek styrs av hur många människor får vistas i lokalen utifrån direktiven 10 kvadratmeter friyta per person.

– Inomhusaktiviteter går i gång tidigast den 25 januari:


Utomhusanläggningar

– Från och med 18 januari kommer utomhusanläggningar att öppnas för föreningsorganiserad träningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna under förutsättning att varje idrott följer de riktlinjer som varje specialidrottsförbund har tagit fram.

– Inomhusanläggningar och badhus är fortsatt stängda för allt utom elitverksamhet.

– Vidare kommer kommunen att sätta upp skyltar om att hålla avstånd och följa folkhälsomyndighetens rekommendationer vid alla spontanaktivitetsytor där vi förmodar att det kan bildas folksamlingar.

– Alla verksamheter ska följa Folkhälsomyndighetens råd och säkerställa smittsäkra miljöer.

Källa: Värnamo kommun

Taggar