Nyheter

Vill ge föreningslivet en egen gala

Nyheter Fritidsavdelningen vill lyfta, stärka och uppmuntra de ideella krafter och det samhällsansvar föreningar tar genom en föreningsgala i februari nästa år. 

Fritidsavdelningen vill lyfta, stärka och uppmuntra de ideella krafter och det samhällsansvar föreningar tar genom en föreningsgala i februari nästa år. Arkivbilder. Montage: David Alin

Den 22 april anordnas Värnamo Näringslivsgala med festligheter i Gummifabriken för att hylla personer och företag som på något sätt har utmärkt sig inom näringslivet under det gångna året. Nu vill kommunens fritidsavdelning bjuda in till en föreningsgala den 5 februari nästa år,. Då vill man bjuda man in till Föreningsgalan, som arrangeras antingen på Gummifabriken eller på Vandalorum.

Tanken med en föreningsgala är att den ska lyfta, stärka och uppmuntra de ideella krafterna och det samhällsansvar många föreningar tar. Föreningarna ska få uppskattning från Värnamo kommun och priser kommer delas ut i fem olika kategorier, mestadels kopplade till engagemang, lojalitet, driv och eldsjälsanda. 

Enligt förslaget skulle priser delas ut i fem kategorier. En jury med representanter från fritidsavdelningen, kulturförvaltningen, politiken samt Riksidrottsförbundet ska ta fram såväl kategorier som senare nomineringarna inom varje kategori. Tanken är att det ska vara fem nominerade inom varje kategori. Dessa ska utses bland alla de nomineringar som föreningar och privatpersoner lämnar in.

För att kunna genomföra galan vänder sig fritidsavdelningen till kommunstyrelsen med en begäran om 245 000 kronor. Genom att sälja kuvert till galan för 200 kronor styck räknar fritidsavdelningen med en intäkt på 45 000 kronor. De nominerade skulle dock bjudas på galan enligt förslaget. Idrottsförbundet RF SISU har sagt sig vara villiga att stå för kostnad för en föreläsare eller för konferencier, vilket motsvarar mellan 5 000 och 20 000 kronor. 

Tekniska utskottet beslutade på tisdagens sammanträde att ansöka hos kommunstyrelsen om 245 000 kronor för att anordna föreningsgalan.

– Jag hoppas mycket på det här. Jag strävar efter att vi ska skapa bra och positiva förebilder och mycket av det handlar om att vi lyfter fram alla människor i det här fantastiska samhällsbygget, säger tekniska utskottets andre vice ordförande Azra Muranovic (S).

Taggar