Nyheter

Så blir entrépriserna i simhallen

Nyheter Fritidsavdelningen ansåg att en prishöjning i nivå med inflationen skulle ge kommunens föreningar problem. Kommunfullmäktige tänkte på samma sätt.

Arkivmontage: David Alin

Tekniska förvaltningen ser årligen över priserna för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar samt priserna för allmänhetens inträde i simhall och motionscenter. Fritidsavdelningen var orolig för att en höjning som motsvarar inflationen, och som därmed skulle ge fritidsavdelningen kostnadstäckning för ökade kostnader beroende på inflationen, är alltför hög för föreningarna att bära. Fritidsavdelningen använde samma resonemang när det gäller höjningen av simhallspriserna för allmänheten. De föreslog att höja med hälften av skillnaden mellan den höjning som har gjorts senaste åren (2 procent) och den förväntade inflationen (6 procent). Det innebär en höjning med 4 procent, men innebär samtidigt att tekniska förvaltningen inte får täckning för sina ökade kostnader. 

När kommunfullmäktige träffades senast beslutade fullmäktige att anta förslagen till nya avgifter för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar att gälla från 1 juli 2023,
att anta förslaget till nya avgifter för allmänhetens inträde i simhall och motionscenter att gälla från 1 juli 2023 samt att finansieringen av underskottet som uppstår i tekniska förvaltningen diskuteras med kommunstyrelsen. 

Så här blir priserna från och med den 1 juli 2023:

  [1/5]

  [2/5]

  [3/5]

  [4/5]

  [5/5]

Taggar

Dela