Vite

Brist i kommunikation – fastighetsägare får vite

Brist i kommunikation – fastighetsägare får vite

Nyheter Tillbyggnaden på ett hus blev dyrare än två husägare hade väntat sig…

Fuktskador och bakterierisk – får betala vite på 160 000

Fuktskador och bakterierisk – får betala vite på 160 000

Nyheter Påtryckningsarbetet från samhällsbyggnadsnämnden var resultatlöst. Nu får en fastighetsägare betala ytterligare ett saftigt vite…

Byggde enbostadshus och garage utan bygglov – får betala vite

Nyheter En fastighetsägare i kommunen får böta drygt 63 000 kronor i vite för att ha byggt ett enbostadshus och garage utan giltigt bygglov. …

Rev uterum utan lov – får betala vite 

Nyheter Två fastighetsägare får betala över 10 000 kronor i vite för att ha rivit ett uterum utan giltigt startbesked.  …

Fuktskador och bakterierisk – riskerar vite på 200 000

Fuktskador och bakterierisk – riskerar vite på 200 000

Nyheter Påtryckningsarbetet från samhällsbyggnadsnämnden var resultatlöst. Nu riskerar en fastighetsägare ett saftigt vite…

Rev garage utan lov – får betala vite 

Nyheter Två fastighetsägare får betala ett vite till kommunen för att ha rivit ett garage utan beviljat startbesked…

Avloppsanläggning får förbud – husägare riskerar vite

Avloppsanläggning får förbud – husägare riskerar vite

Nyheter En husägare riskerar ett vite på 30 000 kronor om avloppsanläggningen inte snarast åtgärdas. Det står klart efter att samhällsbyggnadsnämnden har sagt sitt i ärendet. …

Fuktskador och bakterierisk – hyresvärd får betala vite

Fuktskador och bakterierisk – hyresvärd får betala vite

Nyheter Påtryckningsarbetet från samhällsbyggnadsnämnden var lottlöst. Nu vänder sig nämnden till mark- och miljödomstolen för att få utdömt ett vite på en hyresvärd. …

Saknar personcertifikat – får betala 10 000 i vite

Saknar personcertifikat – får betala 10 000 i vite

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden har gett ett företag vite på 10 000 kronor för avsaknad av personcertifikat…

Saknar certifikat – får betala 10 000 i vite

Saknar certifikat – får betala 10 000 i vite

Nyheter Ett företag saknar certifikat för att få arbeta med luftkonditionering i bilar. Nu har samhällsbyggnadsnämnden sagt sitt i frågan…

Påbörjade renovering utan bygglov – får betala 135 000 i vite 

Påbörjade renovering utan bygglov – får betala 135 000 i vite 

Nyheter Ett företag får betala drygt 135 000 kronor i sanktionsavgift till Värnamo kommun för att ha påbörjat en renovering innan bygglov har beviljats. …

Får betala vite för olovlig tillbyggnad av parhus

Får betala vite för olovlig tillbyggnad av parhus

Nyheter En tillbyggnad kan bli en kostsam affär. Det har en fastighetsägare i Bor fått erfara. …

Hyresgästen om fastighetsägaren: ”Hjärtlös”

Hyresgästen om fastighetsägaren: ”Hjärtlös”

Nyheter I fredags berättade vi att en fastighetsägare får betala drygt 144 000 kronor i vitesavgift till Värnamo kommun för att otillåtet ha använt en lagerlokal som bostäder. Nu kliver en av de tidigare hyresgästerna fram och ger sin version av det inträffade…

Hall Media hotas av vite på 200 000 kronor

Hall Media hotas av vite på 200 000 kronor

Nyheter Lockande spelvinster kan blivit en förlustaffär. Länets största mediehus, Hall Media har nämligen fått ett vitesföreläggande  på 200 000 kronor…

Tips