Nyheter

Påbörjade renovering utan bygglov – får betala 135 000 i vite 

Nyheter Ett företag får betala drygt 135 000 kronor i sanktionsavgift till Värnamo kommun för att ha påbörjat en renovering innan bygglov har beviljats. 

Ett företag får betala drygt 135 000 kronor i sanktionsavgift till Värnamo kommun för att ha påbörjat en renovering utan bygglov. Bilder: Pressbild/Arkivbild Montage: David Alin

I oktober månad fick samhällsbyggnadsförvaltningens kännedom att åtgärder hade påbörjats på en fastighet i Värnamo innan bygglov eller startbesked meddelats för åtgärden. Genom brevväxling med byggherren meddelar företaget att inga åtgärder invändigt har påbörjats. 

I mitten av oktober besöker samhällsbyggnadsförvaltningen fastigheten tillsammans med byggherren. På plats noterar förvaltningen att åtgärder som ingår i det sökta bygglovet har påbörjats innan bygglov eller startbesked meddelats och de registrerade ärendet som ett tillsynsärende. 

Genom brevväxling har fastighetsägaren givit sin förklaring i frågan och förvaltningen har informerat om att samhällsbyggnadsnämnden kan komma att ta ut en sanktionsavgift om inte alla åtgärder angivna i bygglovet som har påbörjats innan startbesked återställs i sin helhet. Vid senare brevväxling har fastighetsägaren ytterligare en gång meddelats att de har möjligheter till rättelse samt tagit del av den beräknade sanktionsavgiften. Fastighetsägaren hade inkommit med ett yttrande när svarstiden gick ut. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade under sitt senaste sammanträde att delge fastighetsägaren ett vite på 135 362 kronor för att ha gjort åtgärderna innan bygglov beviljats.

Taggar

Dela


1 reaktion på Påbörjade renovering utan bygglov – får betala 135 000 i vite 

Kommentarsfunktionen är stängd