SÅM

Antog ny avfallstaxa

Antog ny avfallstaxa

Nyheter Från den 1 januari 2024 börjar en ny avfallstaxa gälla. Det står klart efter kommunfullmäktiges novembermöte…

Överskred tillstånd – får betala 40 000 i böter

Överskred tillstånd – får betala 40 000 i böter

Nyheter I samband med tillsyn har det uppdagats att Värnamo återvinningscentral, vid två tillfällen under pandemin år 2020, mellanlagrat större mängd tryckimpregnerat trä än vad anläggningen har tillstånd för. Såm har därför ålagts att betala en företagsbot, meddelar kommunalförbundet på sin hemsida. …

SÅM tar över obemannade stationer för återvinning

Nyheter Vid årsskiftet får Sveriges kommuner ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll och senast 1 januari 2027 ska insamlingen ske fastighetsnära. Fram till utgången av 2026 kan insamlingen av hushållens förpackningar även ske genom så kallade lättillgängliga insamlingsplatser, exempelvis obemannade återvinningsstationer…

Svarar LRF om svinpest

Svarar LRF om svinpest

Nyheter Kommunstyrelsen svarar LRF Värnamo angående kommungruppens skrivelse om riskerna för svinpest i Värnamo kommun…

Klartecken för sortering av matavfall

Klartecken för sortering av matavfall

Nyheter Under andra halvåret av 2023 blir fastighetsnära insamling för småhus samt matavfallssortering för flerbostadshus och verksamheter obligatoriskt. Det beskedet gav kommunfullmäktige i går kväll…

Alla ska sortera matavfall senast 2024

Alla ska sortera matavfall senast 2024

Nyheter På kommunstyrelsens sammanträde under gårdagen fanns sophantering och matavfall med på dagordningen. Enligt ett EU-beslut är det från och med 2024 inte möjligt längre för fastighetsägaren att betala för att få sitt avfall sorterat…

Såm inför avgift för att lämna verksamhetsavfall

Såm inför avgift för att lämna verksamhetsavfall

Nyheter SÅM, Samverkan Återvinning och Miljö ska införa en avgift för företag och verksamheter som vill lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralerna. Avgiften tas ut via ett företagskort som ska uppvisas vid besök. …

SÅM anordnar teckningstävling

Notiser Under två månader anordnar SÅM en teckningstävling för barn i GGVV upp till 12 år på temat hållbar framtid. Vinnaren får sin teckning publicerad på en sopbil i någon av SÅM:s medlemskommuner. …

Kommunalförbund samarbetar med Tradera

Notiser Kommunalförbundet Såm samarbetar med lokala second hand-aktörer och erbjuder återbrukskonceptet Ge och Ta på flera av regionens återvinningscentraler. Nu testas ett komplement för ökat återbruk vid Mossarps återvinningscentral; försäljning genom Tradera, där intäkterna går till välgörande ändamål…

Listan: Vi tar plats i Såms styrelse

Listan: Vi tar plats i Såms styrelse

Nyheter I en artikelserie berättar vi om kommunens nämnder och styrelser under den kommande mandatperioden…

Jonatan blir ny förbundsdirektör för SÅM

Jonatan blir ny förbundsdirektör för SÅM

Nyheter Förbundsdirektionen har beslutat tillsätta Jonatan Rosenquist, Vaggeryd, som förbundsdirektör för kommunalförbundet SÅM. Jonatan arbetar i dag som planerings- och utvecklingschef på SÅM och har varit med sedan bildandet av kommunalförbundet 2017. …

Nedskräpning på gröntipp

Nyheter Under helgen har Lekelunds gröntipp utsatts för nedskräpning. …

83 kilo mindre avfall per person till förbränning förra året

Notiser Kommuninvånarna i GGVV-området blir allt bättre på att återvinna och minska sitt avfall. Det visar färsk statistik från SÅM, som ansvarar för renhållningen i Gislaveds-, Gnosjö-, Vaggeryds- och Värnamo kommuner…

Expressautomat för pant till återvinningscentral

Expressautomat för pant till återvinningscentral

Nyheter I slutet av mars kommer storpantarautomaten Pantamera Express att installeras på Såms återvinningscentral Stomsjö i Värnamo kommun. Det innebär en möjlighet för företag, föreningar och privatpersoner i GGVV-området att snabbt och enkelt panta stora volymer tomburkar och PET-flaskor…

Sa ja till höjd avfallstaxa

Nyheter Kommunfullmäktige sa ja till SÅM:s förslag om höjd avfallstaxa för 2022. …

Gröntipp stängs på grund av strandskydd

Notiser Länsstyrelsen i Jönköping har beslutat att inte ge kommunalförbundet Såm (Samverkan återvinning miljö) strandskyddsdispens för gröntippen i Nissafors. …

Tomt på återvinningscentralen

Tomt på återvinningscentralen

Nyheter Igår skickades det ut sms där man ombads att inte besöka återvinningscentraler utan särskilda skäl…

Avfallstaxan höjs

Avfallstaxan höjs

Nyheter Från och med 1 januari höjs avfallstaxan i Värnamo kommun. Det beslutade kommunfullmäktige ikväll…

Fluglarverna är här för att stanna

Fluglarverna är här för att stanna

Nyheter Problemet med fluglarver i sopkärlen är något som fastighetsägarna lär få fortsätta att leva med…

Sopsnusket i Hörle

Sopsnusket i Hörle

Nyheter Hyresgästerna sopkärl i Hörle  svämmar över, efter att sopbilen låtit bli att tömma kärlen. Nu stinker det från soporna och fåglarna sprider sopresterna över hela byn…

1 / 212

Tips