Nyheter

Antog ny avfallstaxa

Nyheter Från den 1 januari 2024 börjar en ny avfallstaxa gälla. Det står klart efter kommunfullmäktiges novembermöte.

Från den 1 januari 2024 börjar en ny avfallstaxa gälla. Det står klart efter kommunfullmäktiges novembermöte. Pressbilder: Såm/Riksbanken

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner beslutade under 2017 att bilda det gemensamma kommunalförbundet Såm (Samverkan Återvinning och Miljö). Såm ansvarar för den kommunala avfallshanteringen enligt 15 kapitlet i miljöbalken och har i uppdrag att ta fram förslag till ny avfallstaxa. Avgifterna i taxan ska täcka Såms kostnader för avfallshanteringen gällande hushållsavfall och inkluderar de tjänster som ingår i det kommunala renhållningsansvaret. Föreslagen taxa är samordnad mellan Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner och fastställs av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Regeringen har beslutat att matavfallssortering ska bli obligatoriskt i alla kommuner i Sverige från och med den 1 januari 2024. Regeringen har även beslutat om förändring i producentansvaret för förpackningar vilket medför att kommunerna och därigenom Såm övertar allt ansvar för insamling av förpackningar från hushåll från årsskiftet. Senast 2027 ska all förpackningsinsamling ske fastighetsnära genom så kallad FNI. I och med kravet på obligatorisk matavfallssortering så har GGVV-kommunerna beslutat att FNI med fyrfackskärl ska bli obligatoriskt för alla småhus inför 2024. Kostnaden för förpackningsinsamlingen ska från och med 2024 belasta producenterna av förpackningar vilket medför att Såm kommer erhålla ersättning från producenterna för FNI-insamlingen.

I Såms upprättade förslag till verksamhetsbudget för år 2024 har ovanstående förändring i producentansvaret för förpackningar beaktats genom att både ökade kostnader och ökade intäkter räknats in. Med anledning av de ökade intäkterna så ser kommunalförbundet ingen anledning att genomföra en generell höjning av avfallstaxan till 2024.

Såms utökade ansvar från och med år 2024 tillsammans med både ökade intäkter och ökade kostnader behöver utvärderas innan generella taxejusteringar genomförs. En sådan utvärdering av verksamheten kommer att ske under 2024 och nytt beslut om eventuell taxejustering bör därför tas inför 2025. Vissa mindre justeringar behöver dock göras i taxan för 2024 bland annat kopplat till SÅM:s övertagande av ansvaret för förpackningsinsamlingen nästa år.

Justeringarna avser:

∗ Borttagande av abonnemang för blandat mat- och restavfall (så kallat osorterat abonnemang).
∗ Förändring av avgifterna för felsortering.
∗ Införande av stegrande felsorteringsavgift.
∗ Ny avgift för extrahämtning av felsorterat avfall.
∗ Nya avgifter för specialhämtning av avfall i sopkärl.
∗ Införande av säsongsabonnemang för sophämtning hos verksamheter.
∗ Införande av maxtaxa inom den auktorisation som kommer att ske av entreprenörer som redan i dag samlar in förpackningar hos flerbostadshus.
∗ Förändring av tilläggsavgift för slangdragning vid slamtömning.
∗ Ny avgift för TMA-fordon i samband med slamtömning.

Förbundsdirektionen för Såm föreslog således kommunfullmäktige att inte genomföra någon generell justering av avfallstaxan till 2024. Förbundsdirektionen för SÅM föreslår samtidigt kommunfullmäktige att anta föreslagen avfallstaxa för 2024 där enskilda avgifter har reviderats, införts eller tagits bort med anledning av Såm utökade ansvar. Kommunfullmäktige gick under torsdagen på förbundsdirektionens linje.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Antog ny avfallstaxa

Men så bra då! Nu vet vi ju exakt på öret hur mycket mer vi ska betala för att vi sorterar skräp åt kommunen?

Kommentarsfunktionen är stängd