Nyheter

Alla ska sortera matavfall senast 2024

Nyheter På kommunstyrelsens sammanträde under gårdagen fanns sophantering och matavfall med på dagordningen. Enligt ett EU-beslut är det från och med 2024 inte möjligt längre för fastighetsägaren att betala för att få sitt avfall sorterat.

Foto Sara Mejving

Inför ett kommande regeringsbeslut om att det ska vara obligatorisk med matavfallssortering från den 1 januari 2024 föreslår förbundsdirektionen i Såm-kommunerna, som är GGVV-kommunerna, att ta beslut i fullmäktige i frågan. 

Hushåll, som verksamheter, ska från och med nästa år sortera ut matavfall, så kallade biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall. Lagändringen grundas på ett EU-krav som säger att mat- och restavfall inte längre får blandas utan måste samlas in enskilt. Detta innebär att alla hushåll behöver ha en insamling av matavfall på plats senast den 1 januari 2024 för att uppfylla de nya kraven. 

Såm hanterar insamling av matavfall från småhus via abonnemanget FNI. För att lega upp till lagkravet om matavfallssortering 2024 behöver Såm således införa obligatorisk FNI genom fyrfackskärl för alla småhus senast den  31 december 2023. Detsamma gäller för flerbostadshus och verksamheter där obligatorisk matavfallshantering i separata kärl behöver införas under samma period. Därför krävs beslut i kommunfullmäktige att FNI för småhus samt matavfallssortering för flerbostadshus och verksamheter blir obligatoriskt redan under 2023. 

Regeringen har även fattat beslut om förändring i producentansvaret för förpackningar vilket medför att kommunerna från och med den 1 januari 2024 övertar ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll. Senast den 31 december 2026 ska förpackningsinsamlingarna ske fastighetsnära i separata fraktioner. Regeringens beslut grundar sig mycket på goda erfarenheter från de kommuner som redan infört FNI, såsom GGVV-kommunerna redan gjort. 

Såm avser att påbörjar förändringen med utbyte av de gamla sopkärlen för blandat mat- och restavfall snarast möjligt, detta för att säkerhetskälla att alla abonnenter har FNI med matavfallssortering senast årskiftet. Utbytet av kärl behöver ske successivt i och med att den äldre typen av kärl för blandat mat- och restavfall. Såm påpekar till kommunens politiker att abonnemang med FNI och matavfallssortering är billigare med blandat mat- och restavfall vilket gör att abonnenter inte missgynnas ekonomiskt vid bytet. Hemkompostering fortsätter att vara en tillåten hantering av matavfall så länge komposteringen är kopplad till ett abonnemang med FNI. 

Under tisdagen fanns ärendet hos politikerna i kommunstyrelsen.

Fotnot: Såm (Samverkan återvinning miljö) ansvarar för renhållningen i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommun sedan år 2018.

Taggar

Dela


1 reaktion på Alla ska sortera matavfall senast 2024

Kommentarsfunktionen är stängd