Nyheter

Klartecken för sortering av matavfall

Nyheter Under andra halvåret av 2023 blir fastighetsnära insamling för småhus samt matavfallssortering för flerbostadshus och verksamheter obligatoriskt. Det beskedet gav kommunfullmäktige i går kväll.

Bild: Sara Mejving

Hushåll, som verksamheter, ska från och med nästa år sortera ut matavfall, så kallade biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall. Lagändringen grundas på ett EU-krav som säger att mat- och restavfall inte längre får blandas utan måste samlas in enskilt. Det innebär att alla hushåll behöver ha en insamling av matavfall på plats senast den 1 januari 2024 för att uppfylla de nya kraven. 

Såm hanterar insamling av matavfall från småhus via abonnemanget FNI (fastighetsnära insamling). För att lega upp till lagkravet om matavfallssortering 2024 behöver Såm således införa obligatorisk FNI genom fyrfackskärl för alla småhus senast den  31 december 2023. Detsamma gäller för flerbostadshus och verksamheter där obligatorisk matavfallshantering i separata kärl behöver införas under samma period. Därför krävs beslut i kommunfullmäktige att FNI för småhus samt matavfallssortering för flerbostadshus och verksamheter blir obligatoriskt redan under 2023. Såm avser att påbörja förändringen med utbyte av de gamla sopkärlen för blandat mat- och restavfall snarast möjligt, för att säkerställa att alla abonnenter har FNI med matavfallssortering senast årskiftet. Utbytet av kärl behöver ske successivt i och med att den äldre typen av kärl för blandat mat- och restavfall. Såm påpekar till kommunens politiker att abonnemang med FNI och matavfallssortering är billigare med blandat mat- och restavfall, vilket gör att abonnenter inte missgynnas ekonomiskt vid bytet. Hemkompostering fortsätter att vara en tillåten hantering av matavfall så länge komposteringen är kopplad till ett abonnemang med FNI. 

På gårdagskvällens kommunfullmäktige fanns ärendet på politikernas bord. Ett enigt fullmäktige beslutade att FNI för småhus samt matavfallssortering för flerbostadshus och verksamheter blir obligatoriskt under den sista halvan av 2023.

Fotnot: Såm (Samverkan återvinning miljö) ansvarar för renhållningen i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommun sedan år 2018.

Taggar

Dela