Nyheter

Nedskräpning på gröntipp

Nyheter Under helgen har Lekelunds gröntipp utsatts för nedskräpning. 

Högar med inplastad mat, frukt och tomma plastflaskor mötte Såms personal under måndagen. Bild: Privat  [1/3]

När tidningen besökte platsen under tisdagsmorgonen hittade vi även tomma glasflaskor. Bild: David Alin  [2/3]

Vi fann även utspridda trä- och plastbitar på platsen. Bild: David Alin  [3/3]

Högar med inplastad mat och frukt, kastade plast- och glasflaskor och träbitar. Den synen mötte Såms personal när de under måndagen gjorde sin rutinmässiga tillsyn vid Lekelunds gröntipp på Stomsjöområdet. Personalen agerade snabbt och fick samma dag bort det mesta från området.

– Vi blev även uppmärksammade om detta av en engagerad kommuninvånare som hörde av sig, vilket vi uppskattar. Tyvärr sker nedskräpning där någon eller några har slängt saker som inte hör hemma på en trädgårdstipp med jämna mellanrum, särskilt efter helger. Vi har därför en upparbetad rutin för kontinuerlig tillsyn. Vår personal gör platsbesök flera gånger i veckan, på flera av gröntipparna varje dag under vardagar, skriver Pierre Waldmann, driftchef för återvinningscentralerna på Såm.

Vad tycker ni om nedskräpning på en gröntipp?

– Det är naturligtvis jättetråkigt och något som vi önskar inte skulle ske. Såms mål är att skapa en hållbar avfallshantering. Vi arbetar aktivt för att minska avfallsmängder inom GGVV-regionen och för att det avfall som ändå uppstår ska tas omhand på ett bra sätt. Vi erbjuder en generös service med gröntippar som är öppna dygnet runt, där våra kommuninvånare som till exempel gör höstfint i sina trädgårdar kan åka och lämna sitt trädgårdsavfall. Det är tråkigt att det finns ett fåtal personer som missbrukar det förtroendet. Vi har upparbetade rutiner för tillsyn av Såms gröntippar, så vid de tillfällen nedskräpning skett är det ofta vår egen personal som upptäcker det först. Sker nedskräpning på andra tider är vi tacksamma om våra kommuninvånare hör av sig till oss.

Hur arbetar ni för att förebygga sådana här incidenter?

– Vårt mål är att kunna erbjuda en service med god kvalitet och hög tillgänglighet till våra kommuninvånare, vore tråkigt att behöva sätta stängsel och begränsa tiderna. Vi har skyltar på gröntipparna för att göra det enkelt för besökare att se vilket trädgårdsavfall som ska läggas var samt gör även kontinuerlig tillsyn. Vi har även duktig personal på våra återvinningscentraler som gärna informerar om hur avfallet ska sorteras. Såm erbjuder även verksamheter möjlighet att ansluta sig till utsortering av matavfall. Utöver detta jobbar vi med information på olika sätt såsom vår webbplats och i sociala medier samt för dialog med miljökontoren i respektive kommun.

Taggar

Dela