Nyheter

Överskred tillstånd – får betala 40 000 i böter

Nyheter I samband med tillsyn har det uppdagats att Värnamo återvinningscentral, vid två tillfällen under pandemin år 2020, mellanlagrat större mängd tryckimpregnerat trä än vad anläggningen har tillstånd för. Såm har därför ålagts att betala en företagsbot, meddelar kommunalförbundet på sin hemsida.

Vid två tillfällen under pandemin 2020 har Värnamo återvinningscentral mellanlagrat större mängd tryckimpregnerat trä än vad anläggningen har tillstånd för. Nu åläggs kommunalförbundet Såm att betala en företagsbot på 40 000 kronor. Pressbild: Såm

Enligt svensk lagstiftning måste alla återvinningscentraler ha tillstånd som reglerar vilka typer av avfall som får hanteras och hur stora mängder som får mellanlagras vid ett och samma tillfälle innan vidare transport för materialåtervinning. Tillstånden följs bland annat upp genom en årlig miljörapport, som alla som bedriver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet i Sverige är skyldiga att lämna till sin tillsynsmyndighet.

I samband med tillsyn har det uppdagats att Värnamo återvinningscentral vid två tillfällen under pandemin år 2020 överskridit tillståndet för lagring av tryckimpregnerat trä. Anläggningen har tillstånd för att samtidigt maximalt mellanlagra 50 ton tryckimpregnerat trä. Vid de två aktuella tillfällena har 59,3 ton respektive 50,8 ton registrerats.

Såm har utifrån detta ålagts att betala en företagsbot om 40 000 kronor för otillåten miljöverksamhet. Boten avser att lagringsvolymen överskridits. De överskridna mängderna har inte inneburit miljöskada.

– Det som har inträffat är självklart olyckligt, säger förbundsdirektören Jonatan Rosenquist i ett uttalande och fortsätter:

– Under pandemin valde många hushåll att renovera hemma och stora mängder tryckimpregnerat trä kom in till återvinningscentralen på kort tid. Borttransport via entreprenör skedde då inte tillräckligt snabbt.

Kommunalförbundet arbetar nu med att se över rutiner och har vidtagit åtgärder för att motverka att de tillståndsgivna mängderna tryckimpregnerat trä överskrids igen.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Överskred tillstånd – får betala 40 000 i böter

Med andra ord blir det vi skattebetalare som får stå för böterna. Tjänstemannaansvar existerar ju inte efter 1974.

Kommentarsfunktionen är stängd