Region Jönköpings län

Patient lades inte in – nu Lex Maria anmäls händelsen

Notiser En patient med blodproppar i lungorna bedömdes kunna återgå till hemmet, men skulle enligt rådande rutiner lagts in för observation. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Kejsarsnitt fördröjdes – Anmälan enligt lex Maria

Notiser Möjliga brister i kommunikation mellan förlossningspersonal och jourhavande läkare kan vara en orsak till att ett akut kejsarsnitt fördröjdes. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan om lex Maria – feldosering av läkemedel

Notiser På grund av bristande kommunikation fick en patient för hög dos av ett läkemedel. Dosen justerades omedelbart vid upptäckten och patienten återhämtade sig snabbt. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Nu startar träning för cancerbehandlade

Nu startar träning för cancerbehandlade

Nyheter Fysisk träning motverkar den starka trötthet och kraftlöshet som många drabbas av under cancerbehandling och i början av nästa år startar sådan i Värnamo.  …

Regionen laddar för elbilar

Regionen laddar för elbilar

Nyheter Region Jönköpings län planerar stort för laddpunkter av elbilar vid bland annat Värnamo sjukhus, och länets övriga sjukhus, samt nio vårdcentraler. …

Anmälan: Patient försämrades och avled

Anmälan: Patient försämrades och avled

Nyheter En anmälan har gjorts enligt lex Maria sedan en patient försämrades och avled…

Besk kritik i planeringen av höghastighetsjärnväg

Besk kritik i planeringen av höghastighetsjärnväg

Nyheter Riksrevisionen riktar kritik i satsningen på höghastighetsjärnväg…

Broddar delas ut tillsammans med vaccin

Notiser Under hösten och vintern kommer Region Jönköpings län återigen att dela ut gratis halkskydd i form av broddar till personer som är 65 år eller äldre…

Cancerkontrollen uteblev

Notiser En uppföljande cancerkontroll genomfördes inte som planerat och patienten insjuknade två år senare i ett återfall. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Tumören upptäcktes inte – nu lex Mariaanmäld

Notiser En tumör upptäcktes inte när röntgenbilderna granskades, vilket ledde till att en cancerdiagnos fördröjdes med ett år. Patienten avled senare. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

3 / 1812345...10...Sista

Tips