Nyheter

Invånarens önskan: Förläng busstur

Nyheter Under landsbygdsdialogen önskades att bussen 275 till Dannäs förlängs.

Under landsbygdsdialogen önskades att bussen 275 till Dannäs förlängs. Arkivbild: Peter Magnusson

Kollektivtrafik är en återkommande fråga under kommunens landsbygdsdialoger. Så var fallet även när det var boende i Dannäs och Torskinges tur att få möta kommunens politiker och tjänstemän. En enkätfråga som hade kommit in berörde möjligheten att förlänga busslinje 275, som trafikerar Värnamo-Åminne-Hånger-Dannäs, till  Forsheda som ny vändpunkt. Kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M) tog ordet.

– Vi har haft flera möten med länstrafiken rörande kollektivtrafiken och vi som ledning för kommunen kände att vi inte hade samma fokus som länstrafiken. Därför bjöd vi in TIM-nämndens presidiet förra månaden. Vi kände att vi hade en bra sittning, både med fokus på bland annat hur vi kan öka antalet resenärer samt påtala varför just den här bussen måste gå med ”ej i trafik” under vissa turer. Länstrafiken har nyligen gjort nedskärningar inom kollektivtrafiken och vi är glada över att landsbygdslinjerna är kvar. Sträckan mellan Dannäs, Hånger och Värnamo är den mest hotade utifrån att det är väldigt få som använder den. Det vi försöker uppmuntra till vid landsbygdsdialoger är att försöka använda kollektivtrafiken så mycket som det är möjligt för att den ska finnas kvar över tid. Sedan funderar vi över enkätsvaret och undrar vart man vill ha bussturen till. Vi tror inte att vi i närtid får genom det, men vill gärna höra mer om tankarna. Vi har också en dialog med länstrafiken rörande närtrafiken. Vi trycker på från vårt håll och försöker göra det rimligt att bo på landsbygden, samtidigt som man ska få sitt livspussel att gå ihop. Vi jobbar på det, men det är lite trögt. 

Taggar

Dela


2 reaktioner på Invånarens önskan: Förläng busstur

Det finns ju beställningsbuss i andra delar i landet för människor som bor på landsbygden. Man ska ju exempelvis kunna ta sig till jobbet.
Miljötänkandet har kommit i skymundan och servicen till invånare likaså.
Det kostar att göra dyra och fel upphandlingar som sedan inte kan brytas.

Hur ska man få folk att åka med bussen?
Har ett antal kilometer på båda hållen till en busshållplats. Är ingen garanti att man blir avsläppt eller att bussen stannar om man står vid vägen. Har förekommit att den kört förbi. En punkt att ta upp till diskussion. Som resenär måste man vara säker på att få åka med. På landet förekommer inte hållplatser lika tätt som i stan. Uppenbarligen!

Kommentarsfunktionen är stängd