Region Jönköpings län

Rädda den svenska sjukvården

Notiser "Om ingenting görs kommer vi därför att få se stora uppsägningar av vårdpersonal, nedlagda vårdmottagningar och längre vårdköer runtom i landet. Läget var redan dåligt men nu blir det än värre. Det är ett mörker som nu rullar in över den svenska sjukvården", menar regionrådet Mikael Ekvall (V) och partiets sjukvårdspolitiska talesperson Karin Rågsjö i en debattartikel…

Invånarens önskan: Förläng busstur

Invånarens önskan: Förläng busstur

Nyheter Under landsbygdsdialogen önskades att bussen 275 till Dannäs förlängs…

Bildspel: En glädjefylld invigning

Bildspel: En glädjefylld invigning

Nyheter I dag invigdes Rydaholms nya fritidsgård med pompa och ståt…

Investeringar för energieffektiva lokaler och fler laddstolpar

Investeringar för energieffektiva lokaler och fler laddstolpar

Nyheter Region Jönköpings län kommer att göra nya investeringar för att ta ytterligare kliv i energi- och klimatarbetet. Dels kommer flera lokaler åtgärdas för att bli mer energieffektiva och dels kommer det att anläggas 30 nya laddplatser för elbilar. Sammanlagt uppgår investeringarna till 11,7 miljoner kronor…

Tycker till om cykelplan

Tycker till om cykelplan

Nyheter Region Jönköpings län håller på att ta fram en regional cykelplan. Nu har Värnamo kommun fått tycka till om förslaget…

Parman debatterar höjda priser i kollektivtrafiken

Notiser – En höjning av biljettpriserna är inte bara ogenomtänkt ur miljösynpunkt utan också en klassfråga som drabbar de grupper som redan är ekonomiskt ansträngda, studenter, pensionärer och låginkomsttagare. Det skriver politikern Kari Parman i en debattartikel…

Ska se över och förbättra akutvårdkedjan

Notiser Under året ska Region Jönköpings län se över och arbeta för att förbättra hela akutvårdkedjan. Bakgrunden är både den nationella kritiken från IVO om bristande tillgänglighet men även erfarenheten om att patienter ofta hamnar fel i flödet, vilket får konsekvenser för både personal och patienten, skriver regionen i ett pressmeddelande i dag…

Minskad hyrbemanning och ökade resurser till vårdcentralerna i budget 2024 – trots svårt ekonomiskt läge

Notiser Samverkan Region Jönköpings län kommer att ta ett stort ansvar för att hela Jönköpings län ska vara levande även i en orolig tid. Med utveckling av kollektivtrafik, hållbarhet och arbetspendling i fokus samt en attraktiv landsbygdsutveckling. Hälso- och sjukvården ska fortsätta vara i toppklass och samarbetet med länets kommuner utvecklas. – Vi ska fortsätta att utveckla våra tre akutsjukhus, ge förutsättningar för omställning till nära vård, ta krafttag mot den psykiska ohälsan, öka grundbemanningen och minska beroendet av hyrpersonal, skriver Samverkan Region Jönköpings län i ett pressmeddelande…

Vill ha direktbuss till Landvetter – så svarar kommunen

Vill ha direktbuss till Landvetter – så svarar kommunen

Nyheter Kommunledningsförvaltningen har utrett ett populärt medborgarinitiativ…

Viadukten kan tillåtas för bussar

Viadukten kan tillåtas för bussar

Nyheter Kommunstyrelsen ger teknik- och fritidsnämnden i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden uppdrag att utreda möjligheterna för att kunna trafikera viadukten med ett reversibelt körfält för kollektivtrafik. …

Räddningspaket för vården ger Jönköpings län 280 miljoner extra

Notiser Vänsterpartiet föreslår en stor satsning för vården. …

Vårdcentral invigd: ”Känns gott att komma hem”

Nyheter I dag invigdes Bra Liv Väster vårdcentrals nya lokaler på Mossleplatån med pompa och ståt…

Vill att kommunen utreder satsning på egen kärnreaktor

Vill att kommunen utreder satsning på egen kärnreaktor

Nyheter –Då regeringen öppnar upp för utbyggnad av kärnkraft i Sverige på fler platser för nya aktörer så bör Värnamo kommun redan nu utreda förutsättningarna för etablering av en SMR (Small Modular Reactor) i Värnamo kommun. Det menar Sverigedemokraterna i en motion som överlämnades till kommunfullmäktige och som remitterades till kommunstyrelsen i kväll. …

Belönades för sitt hårda arbete

Nyheter Vid dagens avslutningsceremoni belönades två studenter vid Värnamo Vuxenutbildnings vård- och omsorgsutbildning med varsitt stipendium…

Hjälpsamma Johanna gläds över nominering

Hjälpsamma Johanna gläds över nominering

Nyheter Klinikchefen Johanna Rydin på Värnamo Folktandvård kan bli Årets unga kvinnliga ledare. – Det är otroligt smickrande och det stärker hela verksamheten, säger hon…

Höjning av ersättningen för sjukresa med egen bil

Notiser Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö har tagit beslut att höja ersättningen för sjukresa med egen bil från 18,50 till 25 kronor per mil. Höjningen beräknas medföra en ökad kostnad på 1,5 miljoner kronor per år…

Livsmedelsstrategi i fokus på årsmöte

Livsmedelsstrategi i fokus på årsmöte

Nyheter Region Jönköpings livsmedelsstrategi stod på agendan under LRF Värnamos årsmöte…

Vårdcentral flyttar: ”Ändamålsenliga lokaler”

Vårdcentral flyttar: ”Ändamålsenliga lokaler”

Nyheter Om två veckor finns Bra Liv Väster vårdcentral i det nybyggda höghuset på Saxgatan på Mossleplatån i Värnamo…

Anna sätter färg på yrkeslivet 

Anna sätter färg på yrkeslivet 

Nyheter Ett nytt filmprojekt under Anna Stavréus ledning sätter yrkeslivets historier i fokus. …

Ögonklinik jubilerar: ”Ett fantastiskt gäng” 

Ögonklinik jubilerar: ”Ett fantastiskt gäng” 

Nyheter I dag fyller Eye Clinic tio år. – Det känns så stort: allt som vi gjort dessa tio år, från fyra anställda till i dag över tjugo, är helt ofattbart, säger Anne-May Andrén Petersson. …

1 / 1612345...10...Sista

Tips