Klimat

Vill hyra ut 150 elsparkcyklar i Värnamo

Vill hyra ut 150 elsparkcyklar i Värnamo

Nyheter Värnamo kommun kan bli 150 elsparkcyklar rikare. – Värnamo är en kommun som aktivt främjar hållbar mobilitet och ökad tillgänglighet i staden, säger policychef Dan Nerén. …

Så gör du hållbara val i vardagen

Så gör du hållbara val i vardagen

Nyheter På en föreläsning berättade företrädare för Bra Miljöval om hur du gör hållbara val i vardagen…

Naturorsakade skador för 9,3 miljoner på åtta år i Värnamo – men lugnt 2022

Naturorsakade skador för 9,3 miljoner på åtta år i Värnamo – men lugnt 2022

Nyheter Klimatförändringarna ökar risken för skyfall, värmeböljor och jordskred, med stora materiella skador som följd. I Värnamo kommun utgick skadeersättningar för knappt 932 000 kronor förra året. – Det krävs kraftfulla och långsiktiga åtgärder för att rusta våra samhällen mot extremväder, säger Philip Thörn, hållbarhetschef på försäkringsbolaget If i ett pressmeddelande…

Ett första steg mot ny kärnkraft i Sverige – för första gången på 40 år

Notiser Regeringen lägger nu fram propositionen om ny kärnkraft i riksdagen. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår att regler som hindrar utbyggnaden av kärnkraft förändras, så att det blir möjligt att bygga fler kärnkraftsreaktorer och på fler platser i Sverige…

Parman debatterar höjda priser i kollektivtrafiken

Notiser – En höjning av biljettpriserna är inte bara ogenomtänkt ur miljösynpunkt utan också en klassfråga som drabbar de grupper som redan är ekonomiskt ansträngda, studenter, pensionärer och låginkomsttagare. Det skriver politikern Kari Parman i en debattartikel…

Femte varmaste juni på 80 år i Värnamo

Femte varmaste juni på 80 år i Värnamo

Nyheter Juni var betydligt varmare än normalt i Värnamo kommun. Under 27 av 30 dagar låg dygnsmedeltemperaturen över det historiska snittet. …

Vill att kommunen utreder satsning på egen kärnreaktor

Vill att kommunen utreder satsning på egen kärnreaktor

Nyheter –Då regeringen öppnar upp för utbyggnad av kärnkraft i Sverige på fler platser för nya aktörer så bör Värnamo kommun redan nu utreda förutsättningarna för etablering av en SMR (Small Modular Reactor) i Värnamo kommun. Det menar Sverigedemokraterna i en motion som överlämnades till kommunfullmäktige och som remitterades till kommunstyrelsen i kväll. …

Nya siffror visar rekordhögt söktryck på energi- och klimatrådgivningen

Nya siffror visar rekordhögt söktryck på energi- och klimatrådgivningen

Nyheter Allt fler vänder sig till den kommunala energi- och klimatrådgivningen för att få råd. 2022 var antalet rådgivningar drygt 29 000 – jämfört med knappt 16 000 rådgivningar 2021. Det visar Energimyndighetens senaste uppföljning och det bekräftas av Värnamo kommuns energi- och klimatrådgivare Henric Davidsson…

Föreslår att Värnamo blir en klimatkommun

Föreslår att Värnamo blir en klimatkommun

Nyheter En invånare föreslår att Värnamo kommun blir medlem i föreningen Klimatkommunerna…

Det är dags att byta fot nu

Det är dags att byta fot nu

Nyheter – Det förödande och emotionella vi ser i Ukrainakrisen kan upplevas som en bris i förhållande till den storm som framtida generationer kan komma att få uthärda i form av folkvandringar och naturkatastrofer om vi inte tar vetenskapens profetior på allvar nu,  menar Jörgen Skärin (MP) i en debattartikel…

Vill se fler gröna byggen i kommunen

Nyheter Naturskyddsföreningen i Värnamo kommun efterlyser att politiker tar större ansvar angående hållbart byggande. Det har blivit tydligt efter en enkät som föreningen skickat ut till de lokala partierna med frågor kring miljö, klimat och hållbarhet…

EU skärper klimatmålen

Notiser EU:s stats- och regeringschefer beslöt på EU-toppmötet i morse att skärpa unionens klimatmål – från 40 procents utsläppsminskning till 55 procents nettominskning till 2030 – räknat från 1990…

Ta med dig kundkorgen i plast hem…

Ta med dig kundkorgen i plast hem…

Nyheter – En riktig braksuccé, säger Henrik Grahn som är butikschef vid ICA i Fosheda om att man börjat sälja plastkorgar som kunden tar med till och från valfri butik. Även på andra platser som ICA i Vaggeryd sker något liknande…

Debatterar klimatfrågan

Debatterar klimatfrågan

Nyheter Klimatfrågan debatteras av en Värnamopolitiker…

Tips